Kreativní děti se uplatní ve výtvarných třídách

Již dvanáct let nabízí ZŠ Petřiny-sever svým žákům rozšířenou výuku výtvarné výchovy a uměleckých řemesel. Ve třech hodinách výtvarné výchovy týdně se děti učí základům malby a kresby. Na ně navazují činností v dílnách – pracují s hlínou, textilem, dřevem, kovem, papírem, sklem nebo s porobetonem.

„Ve volitelných předmětech se nabídka výuky rozšiřuje o oděvní tvorbu, grafické techniky, výrobu šperků a drobných dekoračních předmětů. Na své si přijdou všichni, kdo rádi tvoří a jimž nechybí dobré nápady,“ říká ředitelka školy Helena Peřinová. Zájemci o studium na středních výtvarných školách mohou navštěvovat přípravné kurzy akademické malířky Jitky Hilské.

V průběhu let žáci vtiskli škole novou tvář. Výtvarná díla můžete spatřit na každém kroku – na chodbách, ve třídách, v zahradě. Své výtvory předváděli žáci i na mnoha veřejných výstavách, často s humanitárním posláním, a všechny byly velmi úspěšné. „Poslední expozici jsme měli v trojské botanické zahradě, nyní připravujeme díla pro výstavu v Makromolekulárním ústavu na Petřinách,“ dodává ředitelka. Slavné jsou také módní přehlídky, které v rámci tradiční Zahradní slavnosti předvádějí starší žáci. Obdiv sklízejí nejen jejich vlastní fantasijní kreace, ale též náročná pohybová choreografie.

Výtvarné třídy vhodně doplňují celkové směřování školy. „Ve všech třídách I. stupně vyučujeme v programu Začít spolu a v něm je tvořivost i estetické cítění velice ceněno,“ vysvětluje Peřinová.

Kreativní dílny s velikonoční tématikou připravují Petřiny-sever na 7. dubna před velikonočním víkendem. Žáci 5. tříd, kteří se zajímají o přestup do výtvarné třídy, mají při té příležitosti možnost okusit tvůrčí atmosféru, která obvykle taková setkání provází.

 

 

Po uzávěrce listu: Městská část vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Petřiny-sever. Uzávěrka přihlášek je 24. 3. v 15 hod. Podrobnější informace na www.praha6.cz nebo na úřední desce.