„Nechceme být kamennější než Karlova Univerzita,“ říká nový rektor ČVUT

Profesor Václav Havlíček byl tři roky proděkanem elektrofakulty ČVUT a šest let prorektorem se dvěma různými děkany. Poslední tři roky, po minulých volbách na funkci rektora, se vrátil na fakultu a věnoval se pedagogické a vědecké práci. To mu dalo i dostatek sil vrátit se do managementu ČVUT. V březnu byl inaugurován do funkce rektora vysokého učení technického.

Vaším předchůdcem byl šest let profesor Jiří Witzany. V čem chcete navázat na jeho práci a co se naopak změní?

Profesora Witzanyho dobře znám, tři roky jsem s ním spolupracoval ve funkci prorektora. Oceňuji jeho obrovskou tvůrčí invenci a analytické schopnosti. Dokázal, že má skvělé nápady, jak posunout školu dopředu, a dokázal ve složitých finančních tabulkách najít případné nesrovnalosti. Malé problémy spočívaly v komunikaci mezi děkany jednotlivých fakult, takže někdy vinou špatné komunikace se nepodařilo realizovat třeba i velmi rozumné nápady.

Jakou úlohu chcete hrát Vy?

ČVUT je zavedená firemní značka, kterou je nutno využívat v marketingu, pro získávání kvalitních uchazečů o studium, pro lobbing…Řečeno moderní technologií, rektor je takovým prezidentem holdingu. Rád bych plnil funkci koordinační, pomáhal vytváření jednotné vize a jednotného směru rozvíjení ČVUT a pomáhal v řešení otázek, na které síly jednotlivých fakult nestačí. Například při výstavbách většího rozsahu. Fakultám pak zůstanou výlučné kompetence v otázkách jejich programů, ale i tam bych rád zajistil velkou horizontální prostupnost. To se zatím děje ve velmi málo, ztuha a vyžadují se složité schvalovací procedury.

 

Profesor Václav Havlíček je novým rektorem ČVUT.

 

Dojde k zásadním změnám?

ČVUT je tzv. kamenná univerzita, která patří mezi ty konzervativnější. Stejně jako na Karlově Univerzitě dojde k určitým posunům s nástupem nového rektora, tak bych byl nerad, abychom se stali kamennější než oni. Nehodlám dělat překotně revoluční změny, ale v pedagogické činnosti chci docílit toho, abychom na inženýrské úrovni vychovávali stejně kvalitní odborníky jako v minulosti a na úrovni doktorské se kvalita ještě zvýšila.

Jak toho chcete dosáhnout? Máte dostatek kvalitních uchazečů o studium?

V tom je trochu naše slabina. Na ČVUT se hlásí dostatek uchazečů, ale statistiky ukazují, že s výjimkou fakulty architektury, kde je obrovský převis poptávky kvalitních uchazečů, na ostatních fakultách kvalita zájemců není plně vyhovující a to je třeba zlepšit. Navrhuji, abychom se zaměřili na studenty ze vzdálenějších regionů a na dívky.

Jak toto chcete řešit? Přijímacími testy?

V žádném případě. My musíme být aktivní, jít za těmi lidmi. Přes 60% našich uchazečů jsou studenti z Prahy a ze Středočeského kraje. Po třech letech studia se jejich počet snižuje na 40%. Je vidět, že mimopražští studenti mají větší motivaci ke studiu a jsou o něco úspěšnější. Plánujeme dokonce vytvořit detašovaná pracoviště ve vzdálenějších regionech, kde bychom vyučovali první dva ročníky pro menší skupiny uchazečů. Na tom by se muselo podílet více fakult, které musí vzájemně spolupracovat.

Jaký je o studenty ČVUT zájem v praxi? Zůstávají v oboru?

Mohu s klidným svědomím prohlásit, že absolventi si dokáží získat kvalitní zaměstnání. Je otázkou, jakému procentu z nich se chce skutečně jít do průmyslové praxe. Velká část totiž upřednostňuje práci v informatice nebo bankovnictví. Z diskuse s velkými firmami vyplývá, že odborné vzdělání našich studentů je na vysoké úrovni, výhrady mají k vzdělání ekonomicko-manažerskému, k jejich komunikaci v cizích jazycích a prezentaci výsledků práce. Naši studenti často dokáží navrhnout fantastická řešení, ale neradi se starají o to, kolik to bude stát a jestli to bude pro společnost únosné.

Má ČVUT dostatek peněz, aby „utáhla“ všechny své plány?

ČVUT je jedna ze tří univerzit, která má pro rozvojové cíle svůj řádek ve státním rozpočtu. V rámci schváleného programu bychom měli být schopni postavit novou budovu v dejvickém areálu. Bude stát na místě parkoviště před Studentským domem vedle stavební fakulty. ČVUT bude financovat čtvrtinu, zbytek stát. Novou budovu již nutně potřebujeme, za deset let se počet studentů zdvojnásobil a učíme stále stejných, stísněných prostorách.

Téměř deset let se hovoří o plánované dostavbě Vítězného náměstí, která by pro vysoké školy znamenala další prostory…

To je rozsáhlejší akce, do které již nevstupuje státní rozpočet. Projekt má být realizován na základě rámcové dohody, kterou v roce 1999 podepsali rektoři VŠCHT, ČVUT a zástupci developera a ministerstva školství. Ideou je postavit na Vítězném náměstí administrativně obchodní komplex na pozemcích, které podle katastru patří VŠCHT. Přičemž developerská společnost postaví dvě budovy pro vysoké školy výměnou za pozemky. Pozemky pod komerční částí by patřily firmě, pozemky i s budovami vysokých škol by patřily školám.

V čem je problém?

Některé body rámcové smlouvy mají určité právní nedostatky a v minulosti došlo k rozporům mezi oběma vysokými školami, které se týkaly majetku. V době podpisu smlouvy byly některé její detaily ponechány na džentlmenské dohodě mezi partnery. Partneři se změnili na obou stranách, došlo k určitému rozladění a dvakrát se také změnila developerská firma. VŠCHT deklaruje dobrou vůli dát pozemky k dispozici stavbě a my s ní potřebujeme nalézt společnou řeč. Já mám také velký zájem na tom, aby se stavělo. Je ovšem nutné veškeré kroky ošetřit tak, aby byly právně jednoznačně zakotvené.

Budete pokračovat ve spolupráci s městskou částí?

Vloni bylo podepsáno pětileté memorandum o spolupráci. Se starostou Chalupou jsme našli společné zájmy i cíle. Například v oblasti sportu – my máme solidní sportovní areál na Kotlářce, který jsme ochotni ve volných hodinách poskytnout veřejnosti. Nabízíme také Praze 6 spolupráci při architektonicko-urbanistických studiích.

ČVUT se letos chystá na výročí 300 let od založení školy. Připravujete oslavy?

Zajisté. Rád bych připomněl, že jsme nejstarší civilní technickou školou v Evropě. Některé akce začínají již nyní, jinak hlavní oslavy jsou plánovány na školní rok 2006–7, přičemž významný je 18. leden, kdy byla poprvé zahájena výuka. Připravujeme řadu sportovních, společenských i odborných akcí, o kterých budeme průběžně informovat. Chceme ukázat co nejširšímu obecenstvu, že i na technických univerzitách se studují zajímavé věci.

–kam–