Nové auto pro postižené

náhled souboruCentrum pro zdravotně postižené, které sídlí ve Wuchterlově ulici, má k dispozici vlastní sociální automobil. „Klientům bude možné levně nabízet odvoz k lékaři, na rehabilitace, na nákupy nebo i k návštěvě příbuzných. Auto využijeme i pro nově otevřenou půjčovnu pomůcek,“ říká ředitelka centra Jana Zavadilová a dodává, že pokud se podaří získat finanční příspěvek EU, bude možné auto s řidičem nabízet i bezplatně.

Speciálně upravený Renault Kangoo předali centru zástupci firmy Kompakt, která projekt sociálních vozů realizuje. Automobil je pořízen díky sponzorům, kteří se na něm samolepkami zviditelňují. „Bez jejich pomoci by podobný projekt nemohl vzniknout a za to jim patří dík,“ říká ředitel reklamní agentury. Nápad obrátit se na tuto firmu vzešel ze strany městské části, protože s ní má dobré zkušenosti. Podobný automobil, který vznikl z pomoci sponzorů především z Prahy 6, využívá také Domov svaté Rodiny v Liboci, kde pečují o těžce zdravotně postižené občany.

Centrum pro zdravotně postižené ve Wuchterlově ulici zajišťuje poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji sami řešit. Informace o nabízených službách najdete na www.czppraha.cz.