Sociální služby mají plánovat občané i organizace

Jak již bylo zveřejněno v jednom z předchozích vydání Šestky, byl v naší městské části zahájen proces komunitního plánování sociálních služeb. Komunitní plánování zavádí Ministerstvo práce a sociálních věcí v souvislosti s připravovaným zákonem o sociálních službách, který by měl začít platit od roku 2007.

Dle tohoto zákona dostane občan finanční prostředky podle stupně svého handicapu a bude si za ně kupovat sociální služby sám, dle svého uvážení a potřeby. Kraje a obce proto musí vytvořit komunitní plán sociálních služeb, opírající se o zjištěné potřeby lidí tak, aby byly občanům dostupné všechny druhy služeb na kvalitní úrovni, které by reagovaly na aktuální potřeby uživatelů, efektivně fungovaly a účelně využívaly finanční prostředky.

Komunitního plánování se účastní zejména obec nebo kraj, jako zadavatelé služby a dále poskytovatelé (státní i nestátní organizace) a Jak již bylo zveřejněno v jednom z předchozích vydání Šestky, byl v naší městské části zahájen proces komunitního plánování sociálních služeb. Komunitní plánování zavádí Ministerstvo práce a sociálních věcí v souvislosti s připravovaným zákonem o sociálních službách, který by měl začít platit od roku 2007. a veřejnost. Komunitní plán by měl být výsledkem partnerského dialogu všech zúčastněných stran a měl by být podporován většinou účastníků, mezi nimiž by měli mít hlavní slovo právě samotní uživatelé služeb.

Co znamená samotný pojem „sociální služba“?

Sociální služby pomáhají lidem v nepříznivé situaci žít běžným životem. Umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, udržovat společenské kontakty, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe a o domácnost apod. Nabízejí výchovné a vzdělávací činnosti, poradenství, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou poskytovány lidem v nepříznivé sociální situaci. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti.

Pokud byste se chtěli zapojit do komunitního plánování sociálních služeb a uplatnit svůj názor, požadavek, nápad či konkrétní potřebu, kontaktujte: vedoucí odboru sociálních věcí ÚMČ, paní Jitku Černou, tel. 220 189 612 nebo Mgr. Helenu Chvalovou, kordinárorku KPSS, tel. 220 189 543, %%MAILTO("chvalova@praha6.cz")%% . Nabídka platí pro jednotlivce i organizace poskytující sociální služby.

Více informací o jednotlivých sociálních službách naleznete na www.mpsv.cz v Bílé knize sociálních služeb.

 -hch-