Černé výlepy by měly zmizet z ulic

Nepovolené výlepy plakátů a reklam budou odstraňovat klienti Armády spásy. Rada městské části schválila příspěvek 200 tisíc na tuto práci.

„Úsek veřejně prospěšných prací má po půl roce od vzniku velmi dobré zkušenosti s úklidem, na kterém se podílejí bezdomovci i lidé odsouzení k alternativním trestům,“ uvedl důvody rozšíření spolupráce radní Jan Holický. V letním období, kdy se pořádá řada kulturních akcí navíc počet „černých“ výlepů roste. O jejich odstranění se jednou za 14 dní stará Eltodo. Zkušenosti inspektorů pořádku radnice jsou však takové, že firma termíny nedodržuje a úklid je málo efektivní. Proto se městská část rozhodla systém změnit a i ze strany Armády spásy je o tyto činnosti zájem.