Dlouhý lán se ponořil do českých dějin

Celoškolní projekt žáků Na Dlouhém lánu se zabýval českou historií. Třídy druhého stupně představily výsledky své práce mladším spolužákům a veřejnosti. Žáci prvního stupně vyzdobili školu výtvarnými pracemi s historickou tématikou.

„Tříd je samozřejmě méně, než zajímavých etap českých dějin, ale přece jen se nám podařilo projít od bájného dávnověku až do dvacátého století. Všechny třídy se snažily důkladně a zajímavě zpracovat své téma,“ vysvětluje Mgr. Jana Gregorová. Nejvíce zaujala nejen odbornou porotu, ale i dětské a dospělé návštěvníky tzv. oživlá historie, tedy ty třídy, které dokázaly hosty alespoň na chvilku „vtáhnout“ do atmosféry doby.

V 6. A jsme mohli na vlastní oči vidět například proradnou Šárku, Libušin soud nad rozhádanými bratry i příchod Čechů na Říp.V 8.C jsme slyšeli nejen obhajobu Mistra Jana Husa před koncilem v Kostnici a statečně zazpívaný husitský chorál, ale také jsme viděli bitvu s replikami husitských zbraní. 9.A návštěvníky seznámila se všemi národnostmi, které žily na území Československa v období první republiky, a ještě zájemce naučila, jak se ve dvacátých letech 20. století tancovalo.

Knížata a králové bylo téma 7.A, v jejich třídě jsme zastihli krále Karla IV. s Buškem z Velhartic u dubového stolu… O národním obrození jsme byli důkladně informováni v 8.A a v 9.C jsme si kromě informací z let 1945 – 1989 mohli prohlédnout modely dopravních prostředků z tohoto období.