Komunitní plánování v Praze 6

V současné době probíhá v městských částech Prahy příprava na komunitní plánování sociálních služeb v souvislosti s přijetím nového zákona o sociálních službách. Prvním počinem je vyvolání diskuse o dostupnosti, kvalitě a komplexnosti sociálních služeb a informování veřejnosti o těchto službách.

Proto bychom Vám v tomto a dalších číslech Šestky postupně představili některé organizace, které poskytují sociální služby občanům Prahy 6. Uvítáme Vaše dotazy, připomínky a návrhy k této tématice směřované přímo na odbor sociálních věcí či na adresu místostarostky Jaroslavy Trnkové, která má na MČ Praha 6 ve své gesci oblast sociálních věcí.

Mgr. Helena Chvalová, odbor sociálních věcí