„Škola vyhovuje mému naturelu,“ říká nová ředitelka školy na nám. Svobody

Ve dvou základních školách v Praze 6 uvítají školáky po prázdninách nové ředitelky. Nahradí osobnosti, které po letech úspěšného vedení škol odcházejí do důchodu.

Na ZŠ Petřiny-sever střídá Helenu Pekařovou její zástupkyně Jana Kindlová (držitelka ocenění Vynikající učitel), která školu zná a bude pokračovat ve výtvarné specializaci a rozvíjení programu „Začít spolu“. V ZŠ nám. Svobody v Dejvicích nastupuje na místo odcházejícího ředitele Luboše Nováka žena, která netradičně přichází odjinud. Dvaačtyřicetiletá Ivana Ullmannová pracovala dosud jako školní inspektorka.

Do školy přicházíte jako člověk zvenčí. Stačila jste se již se školou seznámit?

Před konkurzem jsem se setkala s ředitelem Novákem, který mi školu velmi ochotně ukázal. Přestože nastupuji až v srpnu, měla jsem již možnost osobně se setkat s některými zaměstnanci školy.

Jaká je vaše dosavadní praxe a proč jste se ucházela o místo v této škole?

Do Prahy jsem přišla z Českých Budějovic, kde jsem působila jako ředitelka Střediska služeb školám. Na jihu Čech jsem také absolvovala i svou přímou pedagogickou praxi na mateřské i základní škole. O sobě si myslím, že jsem člověk tvořivý a kreativní a toto mi v pozici státního úředníka chybělo. Škola náměstí Svobody svým zaměřením vyhovuje i mému naturelu, mám na mysli výtvarné a rukodělné aktivity.

V čem vidíte svůj hlavní úkol? Škola nemá žádnou specializaci, pouze rozšířenou výuku výtvarných činností. Hodláte v tomto pokračovat?

Ráda bych pokračovala v zavedených aktivitách, o kterých vím a myslím si, že jsou dobré. Hlavně ve výtvarné výchově. Za podpory zaměstnanců školy je chci systematicky rozvíjet a na nich budovat školní vzdělávací program, podle kterého se na škole bude vyučovat od září 2007.

O jaký program jde?

Teprve se začíná tvořit, ale bude vycházet ze stávajícího a na přípravě se budou podílet všichni učitelé. Chci, aby vznikl tým učitelů, odborníků, kde by všichni měli prostor pro sdělení svých názorů a představ a pomocí nichž bychom mohli naplňovat vizi rozvoje školy. Dále bych chtěla školu zapojit do programu Zdravá škola.

Kde vidíte hlavní pozitiva školy a kde jsou rezervy?

Je velmi obtížné „od zeleného stolu“ říci, jaké jsou silné a slabé stránky. Mezi silné patří zcela určitě ty, kterými škola žije a kterými se prezentuje. Do nich počítám projekt „Předškolák“, zaměřený na budoucí školáky, vzdělávací program “Začít spolu“, podle kterého se vyučuje na 1. stupni a který je zaměřen na týmovou spolupráci v centrech aktivit. S tím souvisí i činnost sdružení Šestikráska, které nabízí pestrou škálu volnočasových aktivit. V neposlední řadě je to projekt „Děti dětem“, který má sociální podtext a děti se seznamují s činností a úlohou Dětských domovů.

Slabé stránky?

O těch budu hovořit, až školu poznám zevnitř a budu je moci pojmenovat.

V posledních letech narostl počet dětí v prvních třídách. Má škola kapacitu na to, aby se dále rozrůstala?

Vzhledem k tomu, že počet žáků v důsledku přirozeného vývoje populace v jiných třídách poklesl, v současné době ani výhledem do blízké budoucnosti by toto neměl být problém.

Jak vnímáte přítomnost další školy v těsném sousedství? Je to přeci jenom konkurence…

Přestože žijeme v době tržního hospodářství, v době konkurenčního soupeření, kdy žáci a rodiče jsou zákazníky škol, je nutné si uvědomit, že reforma našeho školství je zaměřena zejména na rozvíjení klíčových kompetencí, mezi něž patří komunikace, tolerance, respektování jeden druhého. A proto, těším se na spolupráci...

-kam-