Vokovický statek: chátrající památka na spadnutí

náhled souboruKdyž se vloni redakce Šestky rozhlížela po místech a objektech, které jsou ostudami Prahy 6, protože jejich majitelé se o ně nestarají, nechají je chátrat a radnice díky malým pravomocem může jen bezmocně přihlížet, zmínili jsme případy, které bijí do očí. Vily na ulici Milady Horákové, žlutou ohradu na Bořislavce, usedlost Kajetánka… Statek, ukrytý ve staré zástavbě Vokovic k nim však patří také.

Až dosud lidé kolem statku chodili a nevěřícně kroutili hlavou, proč se jim památkově chráněný areál rozpadá před očima. V nezajištěném dvoře nocovali bezdomovci. V lednu část statku vyhořela. Ohořelé trámy, cihly a rozbité sklo se zhroutily na cestu, kterou využívají místní lidé. Majitel statku, soukromá osoba z Prahy 5, se však o úklid nestará. Po zimním požáru se podařilo docílit jen toho, že dvůr již není průchozí.

„Majitel získal objekt v privatizaci a přestal se o něj starat. Stavební úřad se s ním snaží komunikovat už více než dva roky. Přestupkové řízení, výzvy státního stavebního dohledu a veškerá korespondence se vracela jako nedoručená, a to i tehdy, když jsme se jej pokusili kontaktovat prostřednictvím policie. Nedokázali jsme mu tím pádem ani udělit pokutu,“ říká vedoucí stavebního odboru radnice Petr Malotin. S majitelem nedokázalo komunikovat ani ministerstvo kultury. „My jsme měli ochraňovat to, co by si měly chránit památkové úřady,“ dodává Malotin.

V případech, kdy se vlastník nedá kontaktovat, existuje možnost, že by stavební úřad na náklady daňových poplatníků stavbu zabezpečil. „Pokud přímo neohrožuje veřejné prostranství, tak k tomu nepřistupujeme. U tak velkého areálu by to navíc bylo drahé a dlohodobě neefektivní,“ říká Malotin.

Lepší časy? Nejdřív dopravu.

Navíc, jak se nyní ukazuje asi i zbytečně. Stalo se to, co místní tušili dávno. Během několika let chátrání statku dosáhlo takového stavu, že není co památkově chránit. Stále „nezvěstný“ vlastník v květnu požádal prostřednictvím jisté společnosti o povolení k bourání části budov. „Na základě posudku památkového experta jsme vydali souhlas s demolicí staveb, které jsou v kritickém stavu,“ uvedla Ilona Müllerová z odboru památkové péče magistrátu. Ze stanoviska magistrátu vyplývá, že dojde k odstranění objektů uvnitř areálu a zbytků konstrukcí. Souhlas vydal i Národní památkový ústav. Zachována zůstane severní hrana dvora, vstupní objekt a barokní sklípek. Demolici potvrdila i společnost zastupující majitele. „Máme akustickou studii a odvoz materiálu bude probíhat pozvolna, podle limitů daných hygienikem,“ uvedla zástupkyně společnosti s tím, že odvoz se předpokládá přes zástavbu ve Starých Vokovicích. Demolice by podle jejích odhadů měla začít na podzim. Místní obyvatelé z ní nadšeni nejsou, protože již nyní je dopravní obslužnost celé lokality poměrně složitá. „Nejdříve by měli vyřešit dopravní situaci, která je už teď zoufalá. Je tu velký provoz a silnice k tomu nejsou přizpůsobené,“ domnívá se obyvatelka ulice Ke Dvoru. Právě ta vede mezi bytovými domy až ke statku.

Konec usedlosti

Vokovická usedlost má zřejmě své dny sečtené. Bývalý Krhanovský dvůr, zmiňovaný již v roce 1781, byl koncem 19. století spojen se sousední usedlostí a tvořil hospodářské zázemí statku. Místo ovšem prázdné nezůstane. Na místě je navržena nová výstavba. „Záměrem investora, který se o Vokovický dvůr vážně zajímá, je obnova a dostavba komplexu s cílem vytvořit projekt pro rezidenční bydlení,“ říká jménem investrora Petr Husák. „Památkově hodnotná část dvora, která je ještě v přijatelném technickém stavu, bude rekonstruována. Místo novodobých a dožilých konstrukcí budou postaveny objekty nové,“ dodává.

Podle územního plánu může na místě vyrůst cokoliv, administrativní budova i objekty k bydlení.

Místní lidé by změnu uvítali. „Všichni budeme rádi, když se areál zkultivuje. Dosud jsme měli i strach, chodily si tam hrát starší děti a bylo to nebezpečné. Vandalové rozbíjeli okna,“ říká další z místních. Cokoliv místo statku vznikne, bude podle nich lepší, než rozpadlá kulturní památka, která je černým místem Vokovic.