Domov čtyř světů slaví 10. narozeniny

Domov sv. Karla Boromejského v Řepích, slaví letos 10. výročí znovuobnovení své činnosti. Své brány otevřel poprvé veřejnosti 29. 8. 1996.

Domov byl založen Milosrdnými sestrami sv. Karla Boromejského v roce 1860 původně pro péči o sirotky a po několika letech byl přeměněn na ženskou věznici. Sestry boromejky ji spravovaly a dosahovaly velmi dobrých výchovných výsledků u trestanek především laskavým zacházením, mimopracovními programy, duchovním působením i společnou prací spolu s trestankami v domě i na polnostech (1865 – 1950). Také pro obyvatele obce Řepy byl klášter velkým přínosem. Nacházeli zde po vybudování vodovodu zdarma pitnou vodu, nejrůznější pracovní příležitosti a zúčastňovali se různých kulturních tradic a církevních slavností. V klášterní zahradě pracoval a dožil zde také slavný loupežník Václav Babinský.

Po více než 80 letech činnosti došlo ze strany státu ke zrušení věznice a násilnému vystěhování sester. Pět let pobytu Sboru nápravné výchovy (výcvikové středisko pro vězeňské dozorce) i následujících téměř 40 let umlčení činnosti sester, kdy zde bylo působiště Výzkumného ústavu zemědělské techniky, mělo za následek značnou devastaci budovy i kostela Svaté Rodiny. Vzácná štukatura v kostele byla rozbita, beuronské malby zabíleny a začerněny (pro temnou komoru), mobiliář rozkraden, později kostel sloužil jako garáž pro traktory.

Po roce 1990 se spojily síly i finanční prostředky sester Kongregace, Nadace Dobré dílo, pražského magistrátu, ministerstev, Vězeňské služby, mnoha sponzorů tuzemských i zahraničních, aby budova mohla opět sloužit naplňování poslání sester boromejek, kterým je péče o potřebného člověka: nemocného, umírajícího, ve výkonu trestu, fyzicky nebo duševně postiženého.Vybavení Domova se až na malé výjimky podařilo získat z věcných darů.

Rekonstrukce Domova byla zahájena v r. 1994. První část domu se pro pacienty otevřela v létě o dva roky později a dokončena byla již v polovině roku 1997. Kongregace zde od té doby naplňuje své zčásti obnovené, zčásti zcela nové poslání jako ošetřovatelský ústav, poskytující sociální a zdravotní pobyty na lůžkovém oddělení i v denním stacionáři – a současně jako Oddělení výkonu trestu pro ženy, které zde nacházejí dobré podmínky pro bydlení a rozmanité pracovní možnosti. V Domově se tak spojují čtyři světy a vytvářejí ojedinělý projekt. Jsou to řádové sestry, věkem pokročilí a nemocní lidé, odsouzené ženy a civilní zaměstnanci. Tyto čtyři světy spolu vytvářejí prostředí vzájemné služby a spolupráce.

K oslavám 10. výročí připravil Domov několik zajímavých akcí (koncerty, happening a výstavu), které probíhají v průběhu celého letošního roku. Pozvánky na kulturní akce budou postupně zveřejňovány na webových stránkách Domova www.domovrepy.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Kateřina Szczepaniková
tel. 235 301 238, 604 209 240
katkas@domovrepy.cz