Nad garážemi budou fontány

Radnice začíná hledat výslednou podobu náměstíčka mezi ulicemi Kafkova a Wuchterlova. Odborníci i veřejnost se mohou zúčastnit výtvarné soutěže na řešení vodních kaskád. Soutěž vypsal odbor územního rozvoje radnice Prahy 6.

Sestava vodních kaskád by měla vyrůst na povrchu náměstí, pod nímž městská část umístí podzemní garáže. Výstavba kaskád tak přímo naváže na připravovanou stavbu. „Cílem soutěže je získat nejvhodnější návrh, který by byl do konce tohoto roku rozpracován a promítnut do projektové dokumentace tak, aby se mohl realizovat v příštím roce,“ sdělil vedoucí odboru Bohumil Beránek.

Výtvarné řešení by mělo doplnit vodní kaskády o další výtvarné objekty a lávky. Musí obsahovat materiálové řešení povrchu, způsob plynutí vody eventuálními vřídly, světly apod. Podmínkou radnice je, že celková  realizace fontány se musí vejít do 5 milionů korun. V ceně musí být zahrnuto vlastní umělecké dílo, doprava, umístění do prostoru určení, stavební příprava event. připojení, úpravy rozvodů i technologií. Soutěž je přísně anonymní. Nejlepší návrhy ocení porota finanční odměnou.

Soutěžní podmínky včetně podkladů je možné vyzvednout u sekretářky soutěže ing. Aleny Tvrdíkové, ÚMČ Praha 6, odbor územního rozvoje, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6, tel.: 220189982, e-mail: atvrdiko@praha6.cz. Soutěžící mohou své návrhy odevzdat do 25. září do 12 hod.