Opravované školy zahajují později

náhled souboruZatímco většina ze sedmi tisíc školáků si musí připravit školní aktovky již 4. září, na Dědině a v ZŠ B. Juareze začínají školní rok až jedenáctého. Důvodem odkladu, který muselo schválit i ministerstvo školství, jsou náročné rekonstrukce obou škol. „Prostory potřebné k zahájení výuky budou o týden později již připravené,“ uvedla místostarostka Trnková, která potvrdila, že práce na obou rekonstrukcích běží podle plánu.

V červenci byly obě školy vystěhovány a začaly stavební práce. Obyvatelé Dědiny mohli denně pozorovat, jak se vzhled školy mění. „Vybourané obvodové zdi nebo celá podlaží působily až děsivě,“ říká ředitel Mojmír Dunděra. Původně plánovaná rekonstrukce po jednotlivých pavilonech byla ze stavebního pohledu nepřijatelná, bourací práce nešlo etapizovat.

Školní rok na Dědině začne pouze v jednom z pavilonů, kde bude dokončeno 11 učeben pro 1. stupeň a waldorfské třídy. Do budovy se bude vstupovat náhradním vchodem přes zahradu. „Rozvrh hodin přizpůsobíme situaci, stavební práce v dalších prostorách budou pokračovat,“ říká ředitel. Na provoz školní jídelny i tělocvičnu si musí žáci počkat pravděpodobně do listopadu, stravovat se proto budou v nedaleké budově školy na Vlastině. Tam se také přesune pět tříd žáků druhého stupně. „Provoz na detašovaném pracovišti školy na Vlastině už od srpna připravujeme na nárůst více než stovky žáků,“ sdělil ředitel Mojmír Dunděra.

Obdobná situace je na škole v Bílé ulici, kde se začne učit v dokončených třídách, ale na jídlo budou žáci docházet do okolních škol. „První třídy vyučujeme v budově, která se neopravuje, druhé ročníky posíláme ještě na školu v přírodě,“ říká ředitelka školy Bihelerová. Definitivní dokončení obou rekonstrukcí, do kterých městská část investuje celkem 260 milionů korun, se očekává na konci tohoto roku.