Provoz na letišti sužuje Prahu 6

Letadla nad Hanspaulkou a Babou, přestože tudy žádný letový koridor nevede? Poslední dobou nic výjimečného. A to nejen přes den, ale třeba ve tři ráno

„Během měsíce k nám došla řada stížností od místních obyvatel, že letadla létají tam, kde nemají,“ říká radní Jiří Hermann, který má komunikaci s letištěm na starosti. Lidé si zároveň stěžují na nepřiměřený hluk.

Radnice žádala o vysvětlení Řízení letového provozu (ŘLP), které navádí letadla na přistání. „Odkázali nás na tiskového mluvčího a jednání navrhli za měsíc. To je nehorázné,“ komentuje přístup společnosti radní Hermann. Přitom ŘLP jsou jediní, kdo může pohyb letadel nad Hanspaulkou vysvětlit. „Navádění letadel ve vzduchu je plně v kompetenci Řízení letového provozu. Pravidla protihlukových postupů jsou definovány letištěm. Jejich dodržování je však věcí letecké společnosti a řízení letů,“ říká k tomu tisková mluvčí letiště Veronika Sedláčková. Vedení ŘLP se sejde se starostou Chalupou až  po uzávěrce tohoto vydání. Ani s redakcí Šestky společnost nebyla ochotná komunikovat s tím, že tiskový mluvčí má dovolenou. Po návratu pak mluvčí společnosti Richard Klíma rozhodně popřel, že by ŘLP porušovalo předpisy. Připouští ale, že v době provozních špiček se stává, že pohyb letadel po příletových nebo odletových tratích je kvůli přetíženoti nutné suplovat navigováním radarem mimo tratě a nebo ve spolupráci s posádkami pomocí vizuálního přiblížení. To znamená, že si pilot letadla za dobrého počasí sám najde přistávací dráhu. „Tyto mechanismy přispívají ke zkapacitnění systému, protože za stejný čas lze bezpečně odbavit více letů,“ říká Klíma. „Dochází ovšem k tomu, že se jednotlivá letadla nacházejí jinde než je pro laickou veřejnost obvyklé a v nižší výšce, která odpovídá příslušnému zkrácení letěné trajektorie v profilu klesání,“ vysvětluje. „V žádném případě však z naší strany nedochází k porušení zákonem definovaných maximálních tolerovarelných expozic hluku,“ tvrdí mluvčí.

Přes 400 letadel denně

Ředitelka letiště Hana Černochová uvedla, že díky spolupráci s ŘLP se v letní sezoně zvýšil počet možných startů a přistání za hodinu, o 390 týdně. Za 1. pololetí Ruzyně registrovala 79 017 startů a přistání, zatímco vloni jich bylo 76 793. Denně se jednalo v průměru o 437 příletů a odletů. Do Ruzyně  letos navíc létá osm nových dopravců. Je nepochybné, že při kapacitě jedné dráhy a stále vzrůstajícím provozu letiště společnost hledá způsob, jak nápor zvládnout.

Radnice Prahy 6 proto požádala ruzyňské letiště o kontrolní měření hladiny hluku na dvou místech – u obchodního střediska Hornbach na Bílé hoře a na Babě. „Měření bude provedeno s největší pravděpodobností mezi 8. a 13. září akreditovanou laboratoří. Výsledky oznámíme městské části,“ potvrdila Sedláčková. Letiště navíc již delší dobu připravuje provádění vlastního monitoringu. Do konce roku vybere z výběrového řízení nejvýhodnější nabídku na monitorovací systém, který bude mít 13 stacionárních stanic a 2 stanice mobilní.

V květnu letiště zaznamenalo 13 487 pohybů letadel, 55 překročení limitů a udělilo 10 sankcí. V červnu bylo 13 941 pohybů, 48 překročení a 11 sankcí. V červenci se uskutečnilo 15 782 pohybů, z toho bylo 19 překročení a 1 sankce. Letiště nyní připravuje revizi ochranných hlukových pásem tak, aby odpovídala platným normám stanoveným EU.

Komplexní řešení

„Spolupracujeme s ČSA, s Letištěm Praha – obě firmy se snaží dopady provozu letiště zjemnit nebo kompenzovat,“ říká Hermann. České aerolinie například nabídly vysadit na území městské části stromy jako kompenzaci za vykácenou zeleň pro stavbu hangáru. Letiště Praha spolu s Prahou 6 vyhlásilo soutěž o nejšetrnějšího leteckého dopravce, která motivuje společnosti dodržovat stanovené limity hluku. Vyhlášení výsledků se uskuteční tento měsíc. Radnice s letištěm také přípravují regulačního plán, který by řešil nejen hlukové dopady provozu, ale i čištění odpadních vod nebo přepravu cestujících z a na letiště. Od května odbavilo letiště každý měsíc přes milion pasažérů a za první pololetí roku to bylo přes pět milionů lidí.

Další dráha je nezbytná

Rozvíjející se letiště potřebuje další přistávací dráhu. Její plánovanou stavbu přibrzdilo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Ten vyhověl stížnosti Petra Hlávky a Miloše Bělohradského a zrušil změnu územního plánu, která výstavbu nové přistávací dráhy umožnila. Dva obyvatelé Nebušic napadli rozhodnutí pražského magistrátu. Soud jim dal za pravdu v tom, že magistrát při schvalování změny územního plánu neprojednal všechny  připomínky, nezahrnul do plánu hluková ochranná pásma a neměl k dispozici posudek o vlivu stavby na životní prostředí. Proti plánované výstavbě se již dříve vyslovila většina obyvatel Nebušic a Přední Kopaniny v místních referendech. Paralelní dráha by naopak ulevila od hluku obyvatelům Ruzyně a Bílé hory, tedy oblastem mnohem hustěji osídleným.

Letiště i nadále pracuje na zhodnocení vlivu výstavby paralelní dráhy na životní prostředí. Varianta “neprovedení záměru” je také jednou z posuzovaných možností, která se nyní zpracovává podle nové legislativy. „Pro variantu bez paralelní dráhy bude vytvořena hluková studie, která bude odrážet nutná provozní opatření, která bychom k zachování kapacity letiště byli nuceni provést. Z předběžných výsledků vyplývá, že by šlo o variantu s nejhorším dopadem na životní prostředí okolí letiště,“ říká mluvčí letiště Sedláčková.