Na nutné rozšíření Vokovické ulice se stále čeká

náhled souboruPo dva roky je do rozpočtu městské části zařazena plánovaná akce rozšíření Vokovické ulice a křižovatky s Evropskou a stále se nic neděje. Situace ve Vokovicích se naopak zhoršila novou výstavbou na Krutci a s přibývajícím provozem z Nebušic a Horoměřic. Ranní fronty na křižovatce dosahují sta metrů.

Realizaci rozšíření Vokovické o jeden odbočovací pruh směrem doprava brzdí podle vedoucí odboru dopravy radnice vleklé legislativní problémy. "Současný stav je takový, že jsme těsně před vydáním územního rozhodnutí na novou signalizaci a žádáme o stavební povolení na stavební část," vysvětluje Dana Charvátová, která je přesvědčena, že na začátku příštího roku budou práce zahájeny.

Místní lidé se právem obávají, že pokud by k nim nedošlo, již tak velmi vytížená křižovatka Evropská ­ Vokovická se stane neprůjezdnou se zahájením stavby nového bytového areálu v ulici K Červenému vrchu, která začne na podzim. Stavba a následně postavený areál budou totiž obslouženy stávajícími komunikacemi.

Napojení nového objektu přímo na Evropskou ulici není možné, neboť jižní částí pozemku bude procházet plánovaná trasa metra A. "Tento krátký úsek bude dělán hloubeně, proto není možné tuto část zastavit," vysvětluje vedoucí odboru územního rozvoje radnice Bohumil Beránek. " V rámci stavby vznikne pouze nové spojení s Evropskou jen pro pěší, starý chodník se zbourá," potvrzuje K. Forstová ze společnosti Lexxus, která byty prodává.

Stavba bytového souboru začala změnami ve stráni mezi konečnou stanice tramvaje č. 2 a začátkem Vokovic. Vila Mondial neboli tzv. Kroupova vila ustoupila novému projektu. Nový vlastník, společnost Palace Engel Estate, ji srovnal se zemí. Na místě vyrostou dva obytné domy s názvem Rezidence Vokovice. "Území bylo vlastníkem "nově urbanizováno". Celý pozemek byl v územním plánu Prahy funkčně stabilizován jako plocha všeobecně obytná, tudíž umožňující kapacitnější městskou zástavbu s převahou bydlení," vysvětluje Bohumil Beránek. "Vila nebyla památkově chráněna, proto měl vlastník právo naložit s nemovitostí dle svého," odpovídá Beránek na dotazy o možné záchraně secesní vily.

Podle schváleného územního rozhodnutí vyrostou na kraji Vokovic věžové domy o 8 a 9 patrech s celkovým počtem 123 bytů a se dvěma nebytovými prostory ke komerčnímu využití. V přízemních prostorách vzniknou garáže se 130 stáními. "Zhotovitelem stavby je firma Subterra. Stavební práce začaly odstraněním vily a pokračovat bude archeologický průzkum," uvedla Kateřina Forstová s tím, že nejbližší termín dokončení je na přelomu let 2008/9.

Jeden ze dvou budoucích domů ve Vokovicích. Výhledově přibude i třetí. Vizualizace: Lexxus