Ocenění učitelé se chtějí dále vzdělávat

náhled souboruNejlepší učitelé ze základních škol Prahy 6, vybraní porotou městské části, převzali v září na radnici ocenění Vynikající učitel. Poprvé za tři roky radnice udělila cenu za výjimečné výkony nad rámec pracovních povinností.

Další ceny převzali laureátky za výsledky v každodenní pracovní činnosti. Ocenění je poděkováním za náročnou a důležitou práci a je zároveň motivací pro ostatní učitele. Kritériem výběru oceněných pedagogů nebyl jen prospěch jejich žáků, ale zejména přístup k práci, zapojování alternativních a neotřelých metod do vyučování nebo dobré vztahy s žáky a rodiči. Učitelé, kteří si mohli vybrat věcné dary v hodnotě deset tisíc korun, často volili půlroční jazykový kurz, počítačové vybavení nebo lístky do divadel.

Kategorie A ­ za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a odborné činnosti v každodenní pedagogické práci

Mgr. Hana Dobrodinská ­ ZŠ Petřiny-sever, učitelka přírodopisu a chemie, ve svých předmětech využívá široké škály metod a přístupů od tradičních po kooperativní výuku a problémové vyučování.
Mgr. Julie Kašparovská ­ ZŠ Petřiny-sever, učitelka na I. stupni, učí v alternativním programu Začít spolu, hravou formou s jasnými pravidly ve výchově i vzdělávání připravuje děti na I. stupni na další ročníky.
Mgr. Eva Ondrejková ­ ZŠ J. A. Komenského, učitelka matematiky a základů techniky, školní koordinátor mezinárodního projektu Ekoškola.
Mgr. Blanka Větrovcová ­ ZŠ T. G. Masaryka, učitelka na I. stupni v programu Začít spolu, příkladně pracuje s integrovanými a problémovými žáky, spolupracuje v mezinárodním matematickém projektu ATM Socrates ­ Comenius.

Kategorii B ­ ocenění za výjimečné výkony nad rámec běžných činností

PaedDr. Marie Cibulková ­ ZŠ Červený vrch, učitelka matematiky a základů techniky, žáci pod jejím vedením dosahují výborných výsledků v nejrůznějších soutěžích včetně zavedených celostátních soutěží
Mgr. Dana Kočvarová, ZŠ Hanspaulka, učitelka anglického jazyka na I. a II. stupni, garant pro anglický jazyk, vedoucí Metodického sdružení cizích jazyků. Vytvořila metodiky pro výuku anglického jazyka.
Bohuslava Plzáková ­ ZŠ nám. Interbrigády, učitelka na I. stupni a španělského jazyka má 50ti letou praxi ve školství, připravila koncepci zavedení výuky druhého cizího jazyka a výuky konverzace v cizím jazyce. Oceněna pro dosaženou úroveň výuky španělského jazyka v posledních čtyřech letech.

Kategorie C ­ ocenění začínajících učitelů s méně než třemi roky pedagogické praxe

Jitka Hildebrandová, DiS. ­ ZŠ J. A. Komenského ­ učitelka anglického jazyka, vedoucí sekce cizích jazyků, organizuje jazykové pobyty žáků v rodinách ve Velké Británii, svou profesní způsobilost zdokonaluje účastí na odborných pedagogických seminářích a konferencích.