Praha 6 má vlastní kroniku na internetu

Do minulosti Prahy 6 mohou lidé od září nahlížet na internetu. Radnice totiž umístila na své internetové stránky elektronickou verzi své kroniky. Webová podoba kroniky začíná s uveřejněním zápisů z let 2002 a 2003 a bude se postupně plnit dalšími ročníky. Kromě toho již kronika nabízí přehled aktuálních událostí v městské části.

"Jedná se o ojedinělý projekt v praxi českého kronikářství. Jen menšina z dnešních více než šesti tisíc českých obcí naplňuje zákon 132/2006 Sb. o kronikách obcí," řekl k tomu starosta Tomáš Chalupa. "I když vzrůstá počet kronikářů jako takových a zvláště těch, kteří píšou kroniku v počítači, je jen málo kvalitních kronik, které jsou přístupné občanům a dalším zájemcům na internetu," doplnila tajemnice úřadu Lenka Pokorná.

Kronika se na území dnešní Prahy 6 nikdy dlouhodobě nevedla. Pokusy některých katastrálních obcí vždy záhy vzaly za své. Byla tak založena teprve k 1. dubnu 2003 pro události od počátku daného volebního období na podzim 2002.

Kronika Prahy 6, od počátku psaná počítačovou formou, byla koncipována pro budoucí knižní verzi, takže se musela té internetové přizpůsobit, stejně jako internetová verze jí. Pro web ji vytvořili programátoři Radek Pilát a Jana Fejfarová. Autorkou zápisů do kroniky je slečna Andrea Holasová, podle jejích vlastních slov jednou nohou na FF UK na Ústavu českých dějin, semináři dějin raně novověkých, a nohou druhou ­ a časem i srdcem ­ na současném šestém pražském obvodu. "Při tvorbě kroniky využívám mnoho zdrojů, ale největší podíl a zásluhu mají na jejím obsahu právě občané. Svými fotografiemi, dokumenty, vyprávěním, svědectvím, pamětí, každodenní prací, životem," podotýká kronikářka.

Webová struktura kroniky trochu stírá původní chronologický charakter písemné verze kroniky. Kromě časové posloupnosti je členěna také tématicky. "Zachovává původní měsíční členění na rubriky chronologie, články, fotogalerie a je doplněna o zastřešující témata, která shrnují jedno téma v průběhu několika měsíců i let. Dále je dělena podle katastrů či dominant Prahy 6," vysvětluje Andrea Holasová. Významnou pomocí pro orientaci ve webové verzi se stane i důmyslný systém vyhledávání podle dat, katastrů, dominant, témat a klíčových hesel.

Kroniku naleznete na adrese www.praha6.cz/kronika.