Rozhovor s Petrou Kolínskou, předsedkyní komise životního prostředí

Jaká je náplň práce komise pro životní prostředí? Jaké podněty se komise momentálně zabývá a čeho dosáhla? Předsedáte komisi jako členka opoziční Strany zelených. Máte cíle prosadit vlastní požadavky? Komise také upřesňovala pravidla grantů na květinovou výzdobu. Mimochodem, souhlasíte s tím, že radnice platí lidem za květiny v oknech?

Jaká je náplň práce komise pro životní prostředí?

V prvních šesti měsících se komise zabývala plánem péče o zeleň na území Prahy 6, zlepšením recyklačních služeb a granty na podporu ekologických aktivit pro rok 2007 a 2008. Na zářijovém zasedání jsme diskutovali o ekologické výchově a osvětě na území naší městské části. Zabýváme se také podněty a stížnostmi občanů.

Jaké podněty se komise momentálně zabývá a čeho dosáhla?

Komise nemá pravomoc řešit konkrétní problémy, je poradním orgánem rady městské části a jejím hlavním úkolem je doporučovat různá opatření, předkládat návrhy řešení. Za největší úspěch komise považuji úpravu pravidel pro podporu ekologických projektů pro rok 2008 ­ příští rok by mohli získat podporu mj. občané, kteří chtějí aktivně třídit bioodpad a "vyrábět" kompost, radě jsme též doporučili zvýšit částku určenou na podporu ekologických projektů. Zástupce úřadu jsme vyzvali, aby se po rekonstrukci úřadu více zaměřili na třídění odpadů v kancelářích a všech místech přístupných veřejnosti.

Předsedáte komisi jako členka opoziční Strany zelených. Máte cíle prosadit vlastní požadavky?

Když komise začala pracovat, navrhovala jsem, aby naše jednání byla přístupná veřejnosti. To se zatím nepodařilo prosadit. Teď připravujeme program pro další půlrok a já věřím, že kolegové z komise již mají připravená zajímavá témata. Já považuji za důležité aktivně přispět k přípravě nového územního plánu.

Komise také upřesňovala pravidla grantů na květinovou výzdobu. Mimochodem, souhlasíte s tím, že radnice platí lidem za květiny v oknech?

Snahu povzbudit lidi, aby se starali o vzhled veřejných prostranství, vítám, ale forma, jakou Praha 6 zvolila, není úplně šťastná.

Udělování grantů na květinovou výzdobu jednak velmi zatěžuje pracovníky odboru Péče o prostředí, jednak se leckdy podporuje výzdoba, která neplní původně zamýšlenou funkci. Komise navrhla pro rok 2008 úpravu pravidel podpory květinové výzdoby, ale ideální ten model ještě není.