Nebuďme líní si pamatovat historii

náhled souboru89. výročí vyhlášení samostatnosti Československa si na slavnostním shromáždění před Píseckou branou připomenuli 28. října zástupci radnice a hlavního města společně s dalšími hosty.

Slavnostního cereminiálu se zúčastnili též Čestní občané Prahy 6 – předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková a čestný předseda Československé obce legionářské genpor. Tomáš Sedláček.

„Dnes jsme země, kde se vlády sice střídají, ale už nevítězí nedemokratické režimy, jsme uznávanými partnery mnoha mezinárodním společenstvím…, ale nebylo tomu vždy tak. Bohužel jsme si za své potíže často mohli sami a často svou leností. Proto nebuďme líní nejen prosperovat do budoucna, ale také si pamatovat svou minulost,“ řekl mimo jiné v úvodním projevu starosta Chalupa.

Po ceremoniálu byla v prostorách Písecké brány zahájena výstava „T. G. Masaryk a československé legie“, která potrvá až do 18. listopadu.

Soubor více než dvou set fotografií představuje chronologii tzv. „Masarykovy cesty kolem světa“, jeho návštěvy USA, Francie a Ukrajiny, až do jeho návratu a k jeho dekoraci Československým Válečným křížem.

Výstavu je uspořádala k výročí vzniku samostatného Československa městská část spolu s Asociací nositelů legionářských tradic. Autorem výstavy je Miloš Trnka, z jehož soukromého archivu pochází většina vystavených fotografií, část je zapůjčena z vojenských archivů a z Masarykova ústavu. Fotografie provází textová část, která vysvětluje Masarykovo putování, které začíná ruskou únorovou revolucí 1917. Ta byla silnou motivací, že se T. G. Masaryk pod krycím jménem Marsden vydává z Anglie přes Stockholm do Petrohradu. V Rusku začíná silnou agitaci pro vytvoření veliké československé armády a pro rozbití Rakouska. 7. března odjíždí Masaryk z Ruska do Ameriky. Po několikerém přijetí u prezidenta Wilsona Masarykova autorita vzrůstá, za což děkuje hlavně čsl. legiím v Rusku, ale i veliké podpoře Čechů a Slováků v Americe žijících. 14. října 1918 se utváří československá vláda v čele s Masarykem a tato je uznána všemi Spojenci.

Doma pod vlivem událostí dochází 28. října 1918 k převratu a k vyhlášení československého státu. 14. listopadu je v Praze T. G. Masaryk zvolen prezidentem Československa. Ten se loučí s prezidentem Wilsonem a do Čech se vrací přes Anglii, Francii a Itálii. Všude děkuje legionářům a 21. prosince je uvítán v Praze. 13. dubna 1919 je prezident Masaryk na Invalidovně dekorován Československým válečným křížem za statečnost a zásluhy o vybudování čsl. legií.

Sbor studentů zazpívá na festivalu

V sobotu 17. listopadu se v 10.30 hod. v sále Gymnázia Jana Keplera představí Festivalový sbor studentů pražských gymnázií pod vedením Libora Sládka rockové oratorium Eversmiling Liberty. Koncert se koná v rámci festivalu Festa academica – hudební oslavy Mezinárodního dne studentstva, nad níž převzali záštitu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministr kultury ČR. Festival pořádá Unie českých pěveckých sborů, Studentská komora Rady vysokých škol a Gymnázium Jana Keplera.