Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

Stipendia budou od září U hřišť chybějí toalety Smutný pohled na Ořechovku Ohniště ustoupilo bruslařům

Stipendia budou od září

V časopise Šestka byla zveřejněna informace, že v souvislosti s pronájmem školy ve Vlastině ulici společnosti Czech British School bude tato společnost poskytovat 25 stipendijních míst pro děti z Prahy 6 s tím, že výběr dětí provede Praha 6. Kde mohu získat informace o poskytovaných stipendiích, kritériích výběru, atd.? Š. Peile

The Prague British School, nový nájemce budovy ve Vlastině ulici, předpokládá stěhování na začátku příštího roku. Od následujícího školního roku (2008/2009) začne postupně naplňovat stipendijní místa ve prospěch občanů Prahy 6. V současné době probíhají konzultace ke způsobu obsazování stipendijních míst tak, aby byly splněny podmínky obou smluvních partnerů.

Informace pro veřejnost bude poskytnuta na adrese www.praha6.cz nejpozději počátkem ledna r. 2008. Počítáme také se zveřejněním v časopisu Šestka s dostatečným předstihem před konáním výběrového řízení. Škola ve Vlastině ulici bude pracovat podle britského vzdělávacího modelu, a bude proto určena pro děti od 5 let pro 6 postupných ročníků s komunikačním i vyučovacím jazykem anglickým. Jan Holický, radní

U hřišť chybějí toalety

Chtěla jsem se informovat, jestli má městská část v terénu pracovníky, kteří by obcházeli pravidelně dětské hřiště a zjišťovali závady, popř. řešili jejich nedostatky? Minulý týden jsem měla slovní potyčku s pejskařem, který mi nařknul toho, že moje dvouleté dítě močí na trávník stejně jako jeho pes a nám matkám nikdo za to nenadává a že trávník smrdí víc zici toalety nebo tekoucí voda. Pán se psem měl pravdu v tom, že všechny děti na hřišti chodí konat svoji potřebu za plot hřiště, ať menší nebo větší kousek od něj. Jak takovou situaci řešit? Myslím, že každá maminka Vám potvrdí, že není možné pokaždé s dítetem odejít domů na toaletu. Pokud není možné dodatečně zavést toalety na dětských hřištích, prosím, myslete na to při budování nových nebo při jejich rekonstrukcích. R. Šímová

Zařízení dětských hřišť je pravidelně kontrolováno pracovníky z oddělení inspekce odboru dopravy a životního prostředí Prahy 6, kteří provádějí tzv. běžnou vizuální kontrolu stavu jednotlivých hřišť ve svěřeném území. Kontrolní činnost je zaměřena na čistotu, pořádek, zdroje nebezpečí způsobené vandalizmem, používáním či povětrnostními podmínkami. Úzce spolupracujeme také s městskou policií, která ve vybraných lokalitách dbá nad dodržováním obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku zvýšeným dohledem.

Toalety jsou k dispozici skutečně jen na vybraných a ve většině případech velmi frekventovaných dětských hřištích, která svou atraktivitou lákají maminky s dětmi z širšího okolí. O realizaci sociálního zázemí na současných plochách dětských hřišť na území Městské části Praha 6 však neuvažujeme. Jan Záruba, radní

Smutný pohled na Ořechovku

Zajímalo by mne, co Praha 6 hodlá dělat s těmi hroznými stropy, které jsou v podloubí domu, ve kterém má své sídlo mj. kino Ořechovka. Je to smutný pohled. Moc by mě potěšilo, kdyby se s tím něco začalo dělat. Vždyť je centrum honosné čtvrti, kde lidé platí za domy horentní sumy a za odměnu se mají koukat na tohle? M. Zof

Dům, ve kterém je v nájmu kino Ořechovka, není majetkem městské části Praha 6. Vlastnické poměry k této nemovitosti jsou poněkud komplikované, což bohužel znesnadňuje jednak péči o dům, jednak i komunikaci. Můžeme jen vyzvat vlastnický subjekt, aby se o svůj majetek řádně staral – přímý zásah je možný jen v případě havárie. Václav Širl, radní

Ohniště ustoupilo bruslařům

Před rokem jsem se dotazovala na vybudování veřejných ohnišť na Ladronce. Chtěla jsem se informovat na aktuální stav věci. Je jasné, že letošní grilovací sezóna je za námi, tak jestli se můžeme těšit na příští léto. Renata Šímová

Ohniště bylo součástí projektu dalšího rozvoje areálu Ladronka, ale bohužel z dalších etap (alespoň prozatím) bylo vypuštěno ve prospěch úprav pro bruslaře. Jan Holický, radní