Radnice připravuje řád v parcích

náhled souboruChování návštěvníků v parcích a na ostatních plochách veřejné zeleně v městské části by mělo do jara dostat nová pravidla a řád. Do diskuse o tom, co v parcích povolit a co zakázat, by radnice ráda zapojila obyvatele Prahy 6. Zřídila proto emailovou adresu, na kterou občané mohou posílat své podněty a návrhy: parky@praha6.cz.

V současné době má odbor dopravy a životního prostředí v péči 235 ha veřejné zeleně. Toto číslo zahrnuje nejen parky, ale i zeleň ve vnitroblocích, dětská hřiště a další volné zelené plochy. Dvaadvacet významnějších parkových ploch jako jsou například Ladronka, nám. Interbrigády, Puškinovo nám., Velvarská, Hadovka nebo Královka již návštěvní řády mají. V nich se zakazuje například nocování v parku, poškozovat zařízení a znečišťovat porosty, na Ladronce jsou zakázány tréninky závodníků na in-line bruslích.

Radnice by však ráda zavedla pravidla i pro další zelené plochy. „V současné době hledáme právní nástroje, jak chování lidí nebo jejich zvířat v parcích upravit, aby je mohla vymáhat například městská policie,“ říká radní pro životní prostředí Jan Záruba. Na mysli má například přespávání bezdomovců pod stromy a na trávnících. „Vyzýváme proto obyvatele, aby nám poslali své připomínky, co jim vadí, jaké chování v zeleni by se podle nich mělo postihovat nebo zakázat,“ dodává Záruba.


V horní části revitalizovaného parku Královka v Břevnově městská část postavila úplně nové dětské hřiště.

Park Královka zdobí Břevnov

Jedním z nejhezčích parků v městské části se stal během letošního roku park Královka na Dlabačově.

V rozsáhlém území mezi ulicemi Bělohorská, Gymnastická, Nad Závěrkou, Chodecká a Vaníčkova byly vysazeny nové dřeviny náhradou za přestárlé a neudržované křoví, přibyly nové parkové cesty s lavičkami a odpadkovými koši a děti dostaly v této části Břevnova zcela nové hřiště. Při jeho návrhu využil projektant konfigurace terénu a do svahu umístil tři klouzačky různých délek, které se již na podzim staly vyhledávanou atrakcí. Dispozice horní části hřiště s pískovištěm a houpačkami byly během výstavby uzpůsobeny tak, aby byl zachován vzrostlý strom původně určený ke kácení. Pro bezpečnost dětí bylo také z podnětu obyvatel prodlouženo svodidlo v zatáčce Diskařské ulice. Do revitalizace parku městská část investovala 18 a půl milionu korun. Na jaře bylo rozpracované dílo opakovaně poškozeno přívalovými srážkami a havárií vodovodního řadu v ulici Nad Závěrkou, což si vyžádalo opravy již hotových částí stavby.