Rozhovor s Janou Blažíčkovou předsedkyní kulturní komise

Čím se kulturní komise rady zabývá a jaké věci se aktuálně projednávají? Komise schválila grantová témata pro další rok. V čem vidíte smysl grantů? Kulturní komise doporučuje radě, zda vyhovět žádostem organizací o příspěvky na kulturní akce. Podle jakého klíče postupujete?

Čím se kulturní komise rady zabývá a jaké věci se aktuálně projednávají?

Kulturní komise se zabývá celkově kulturním děním v městské části Praha 6, je pouze poradním orgánem rady. Jsou v ní zastoupeny všechny politické strany zastupitelstva, často odborníci. Naše komise zatím měla většinu zasedání „výjezdních“. Snažíme se navštívit všechna významná kulturní zařízení na území Prahy 6, která nějak podporujeme nebo s nimi spolupracujeme, a dát prostor jejich zástupcům seznámit nás s tím, co oni považují za důležité. Jinak projednáváme běžnou agendu, z níž nejdůležitější jsou granty.

Komise schválila grantová témata pro další rok. V čem vidíte smysl grantů?

Granty dávají v podstatě stejnou šanci všem, předložit projekt a žádat o podporu. Snažíme se granty velmi důkladně posuzovat, chceme, aby granty opravdu přispívaly k rozšíření kulturního dění Praze 6. Kvalita předložených projektů je různá, od těch opravdu velmi dobrých až po ty, které opravdu podpořit nelze. Mne osobně mrzí, že jen málo předkladatelů se orientuje na akce pro seniory, i když jedno z grantových témat je určeno právě projektům pro ně.

Pro příští rok je připraveno i jedno speciální téma Výročí roku 2008 – to se vztahuje k tak zvaným osmičkovým výročím, tedy k výročí událostí z let 1918, 1938, 1948 a 1968.

Praha 6 dlouhodobě klade důraz na připomínání naší novodobé historie, odboje, veteránů a významných osobností.

Kulturní komise doporučuje radě, zda vyhovět žádostem organizací o příspěvky na kulturní akce. Podle jakého klíče postupujete?

Postupujeme obdobně jako u grantů, snažíme se posoudit kvalitu akce. I když jsme si samozřejmě vědomi, že na to máme individuální pohled, většinou se shodneme snadno. Probíráme i další hlediska – kolik lidí akce osloví, jaká je finanční spoluúčast žadatele, kolik peněz má z jiných zdrojů, zda již v minulosti nějaké příspěvky dostal a podobně. Nově chceme, aby o všech akcích, které budou podpořeny z peněz městské části, byli občané informováni z webových stránek Prahy 6, aby se o nich mohli dozvědět opravdu všichni.