Škola na Hanspaulce slaví …

Před 75 lety, v říjnu 1932, byla slavnostně otevřena Základní škola v Sušické ulici na Hanspaulce. Toto výročí si chce škola připomenout s bývalými i současnými žáky, s rodiči a všemi, kteří o školu projeví zájem, Dnem otevřených dveří 22. listopadu.

Tento den mohou zájemci navštívit výuku v jednotlivých třídách v době od 9 do 12 hodin. Slavnostní program bude zahájen od 16 hodin a potrvá dvě hodiny. Kromě programu v jednotlivých učebnách upoutá pozornost Retro expozice, kde budou vystaveny fotografie, kroniky, vysvědčení, žákovské knížky a další svědci minulosti školy. V programu nebude chybět prezentace činnosti školy.

A co se ještě děje na podzim na Hanspaulce?

10. 11. Hanspaulský bleší trh – nástupce Podzimního bazaru
Přijďte výhodně prodat i nakoupit.

1. 12. Den pro dětskou knihu
Akce ve školní knihovně od 9.30 hod. Povídání o knihách, kvízy, hry a soutěže a především nabídka knih pro děti – zlevněných i za běžnou cenu.

11. – 12. 12. Vánoční jarmark
Vlastní výroba zajímavých dárků pod stromeček.