Sociální potřeby občanů zjišťuje radnice dotazníkem

Radnice Prahy 6 využívá pro plánování sociálních služeb na svém území metodu komunitního plánování. Cílem tohoto náročného procesu je sladit potřeby uživatelů, nabídku a rozsah služeb poskytovatelů a reálné možnosti zadavatele.

Skutečné potřeby budoucích uživatelů sociálních služeb chce městská část zjistit pomocí dotazníků, které budou od poloviny listopadu k dispozici v informačních kancelářích. „Budu rád, pokud se do tohoto procesu zapojí všichni, jimž není fungování sociální služeb lhostejné, a také občané, kteří jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu nebo k jeho následné realizaci,“ říká radní pro sociální problematiku Jan Holický.

V dotaznících, které jsou rozděleny do třech skupin obyvatel – senioři, osoby se zdravotním postižením a skupinu rodina, děti a mládež – mohou občané vyjádřit své názory, nápady a potřeby v oblasti sociálních služeb. Výsledkem celého procesu by měl být kvalitně a zodpovědně zpracovaný komunitní plán, který zajistí především to, aby sociální služby v Praze 6 odpovídaly zjištěným místním potřebám, ale i reálným možnostem.

Dotazníky budou distribuovány též prostřednictvím vybraných poskytovatelů sociálních služeb. Boxy pro sběr vyplněných dotazníků budou umístěny v informačních kancelářích, uzávěrka sběru je 15. prosince.

Kde si můžete vyzvednout dotazníky:

IK Dejvice, Čs. armády 23
IK Břevnov, Bělohorská 110
IK Dědina, Delta, Vlastina 34
IK Petřiny, Čílova 9