Sympatické měření

Umístění nových radarů signalizujících rychlost projíždějících vozidel schválila v říjnu rada městské části.

Na zařízeních umístěných v obou směrech v ulicích Ankarská a Vlastina bude v případě vyšší než povolené rychlosti blikat červený nápis „Pomalu“, v případě správné rychlosti zelený nápis „Děkujeme“. „Jedná se o tzv. sympatické měření rychlosti a jeho cílem je zvýšit bezpečnost chodců na dopravně frekventovaných místech,“ uvedla vedoucí odboru dopravy Dana Charvátová. Zařízení budou stát 260 tisíc korun a jejich instalaci provede TSK, která je bude mít ve správě. O instalaci dalších bezpečnostních opatření v Praze 6 se rozhodne na základě studie, kterou vypracují do konce roku odborníci.