Výměna občanských průkazů

Poslední den letošního roku přestanou platit občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998. Žádost o nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je nutné podat do konce listopadu 2007.

Občané, kteří jsou držiteli OP vydaných do konce roku 1998, budou mít od 1. ledna 2008 neplatný doklad. Proto by si měli nejpozději k 30. 11. 2007 zažádat o vydání nového občanského průkazu, neboť zákonná lhůta pro vydání průkazu činí 30 dní. Výměna se týká i těch průkazů, kde je uvedena delší doba platnosti.

Výjimku tvoří občanské průkazy občanů narozených před 1. lednem 1936, pokud je v nich vyznačeno, že doba jejich platnosti je bez omezení – tyto OP zůstávají nadále v platnosti a povinnost jejich výměny za nový se na ně nevztahuje.

Vedoucí odboru Jana Janoutová předpokládá, že odbor evidence obyvatel a osobních dokladů zvládne vyřídit všechny žádosti o nový OP bez problémů. V případě nutnosti je odbor připraven upravit též úřední dobu. Za výměnu občanského průkazu se neplatí žádný správní poplatek, je třeba pouze vyplnit žádost o vydání OP (k dispozici na úřadu v ulici V. P. Čkalova), přiložit fotografii současné podoby a předložit stávající občanský průkaz.

Žádost o vydání nového OP vyřizuje odbor evidence obyvatel a osobních dokladů ÚMČ Praha 6 na adrese V. P. Čkalova 478/18. Úřední doba odboru je pondělí a středa 8-18 hod., úterý a čtvrtek 8-12 hod. Případné dotazy budou zodpovězeny na tel. 220 189 809, 220 189 684, 220 189 453, 220 189 808 nebo mohou být zaslány na e-mail jjanouto@praha6.cz.

Občanské průkazy vydané do konce roku 1998 (průkaz nahoře) přestanou platit s příštím rokem, lidé si musejí požádat o nový průkaz se strojově čitelnými údaji a novou dobou platnosti (průkaz dole).