Antonín Holý získal Českou hlavu

náhled souboruSvětoznámý chemik z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a čestný občan Prahy 6, prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., obdržel v listopadu hlavní cenu projektu "Česká hlava" za celoživotní výzkum léků proti virům. O udělení nejvyšší ceny rozhodla česká vláda. Projekt Česká hlava, který má vyzdvihnout osobnosti české vědy, je domácí obdobou "Nobelových cen".

Letos jedenaosmdesátiletý profesor Holý věnoval celý svůj život přípravě modifikovaných složek nukleových kyselin. Objevil skupinu látek s obecným názvem "acyklické fosfonáty nukleotidů", které se staly základem nové generace léků působících proti virům. V současné době se testuje nová látka pocházející z Holého laboratoře. Mohla by být průlomem v léčení některých nádorových onemocnění, například leukémie a Hodgkinovy nemoci. Klinické testy na nemocných lidech budou probíhat v USA i v České republice.

Profesor Holý dokázal látky nejen připravovat, ale i získat partnery pro jejich biologické testování a posléze komerční partnery pro přípravu léků z těchto látek. Tak se jeho látky staly základem dnes nejdůležitějších léků v boji proti AIDS (Viread, Truvada, Atripla) a žloutence typu B (Hespera). Léky prof. Holého proti AIDS zlepšují život nemocným na celém světě, jsou celosvětově nejprodávanější a na farmaceutickém světovém trhu léků proti AIDS se v současnosti podílejí 52%. Výrazný podíl na světovém trhu má i jeho lék proti žloutence.