Na Marjánce se opět tančí po sedmdesáti letech

"Na Marjánce, tam se baletí " Už jen lidová píseň mohla donedávna připomínat, že usedlost Marjánka bývala centrem břevnovské zábavy.

Po téměř 70 letech se tam bude tančit znovu. Bělohorské ulici byl v listopadu uveden do původní krásy komplex budov známý právě jako Marjánka. Nákladnou rekonstrukcí se soukromému majiteli podařilo zachovat jedinou klasicistní budovu v Břevnově.

Osud Marjánky sahá do historie

Řád Benediktinů na svých pozemcích postavil v 19. stol. dva domky. Jeden od něj v roce 1808 zakoupili manželé Bartošovi a na popisném čísle 23 postavili patrový domek ­ jakýsi zárodek dnešní Marjánky. Od nich koupili dům Martin a Marie Zemanovi a provozovali hostinec a tančírnu. Hostinská paní Marie vládla tvrdou rukou vůči dotěrným návštěvníkům, při rvačkách mezi místními a mezi vojáky z blízkých kasáren. Ale svou dobrosrdečností a veselou povahou byla mezi hosty velice oblíbená. V okolí se jí neřeklo jinak než "paní Marjánka". Právě po ní nese hostinec svůj název a asi i z té doby je známá písnička " na Marjánce, na Marjánce tam se baletí ".

Zásadních stavebních úprav se objekt dočkal postupně v letech 1883 ­ 1909. Nový vlastník pan Tellingr postupně přistavoval velký sál, divadelní jeviště, kuželník a letní zahradu. Marjánka se dočkala své největší slávy. Od těch dob se definitivně ujalo označení restaurace Na Marjánce nebo U Tellingrů. Konaly se zde bály a maškarní reje, divadelní představení a pravidelně Sokolské šibřinky.

To však skončilo s rokem 1939, kdy objekt nuceně sloužil jiným účelům např. jako sklad uhlí jako provozní dílny, kanceláře. Po roce 1948 přešel komplex do vlastnictví státu. Ačkoli je objekt od roku 1975 státem památkově chráněn, byl to právě tehdejší stát, který dopustil jeho bezohlednou devastaci. Rozsah škod byl tak velký, že potomci rodiny Tellingrů již nebyli schopni objekt zachránit a došlo k další "výměně" vlastníka.

Nový vlastník Marjánku po částech zrekonstruoval, nejprve sál s galerií a pódiem v secesním slohu, k němu přilehlý prostor ­ kavárničku. Byla provedena nástavba nad sálem, kde jsou menší mezonetové byty. Nyní pokračuje rekonstrukce západního křídla.Poprvé po 70ti letech

26. prosince se bude na Marjánce opět tančit. Spolek břevnovských živnostníků zde pořádá Svatoštěpánskou taneční zábavu k ukončení oslav 100. let města Břevnova. Vstupenky v předprodeji v IK Bělohorská 110 nebo na tel.: 233 353 392.