Nadané děti mají vlastní školu

První soukromá základní škola pro nadané děti vyučuje na Petřinách. Prostory pro výuku má pronajaty v ZŠ Petřiny-jih, kde se třídy v listopadu slavnostně otevřely.

"Jsme šťastni, že jsme konečně po třech letech sporů s tehdejší sociálnědemokratickou vládou o tom, zda škola má právo na existenci, byli zařazeni do rejstříku škol a můžeme začít vyučovat," řekl Stanislav Svoboda, předseda o. s. Škola dětem, které se o vznik školy zasazovalo. Podle něj je to signál, že se mimořádně nadaným dětem začíná věnovat pozornost. Soukromá škola "Cesta k úspěchu" má nyní jednu první třídu a jednu společnou pro 2. a 3. ročník a postupuje podle Rámcového vzdělávacího programu daného státem.

"Děti přijímáme na základě výsledků IQ testů," uvedla ředitelka školy Lenka Maštalířová. Nadané děti, kterým je škola určena, potřebují podle ředitelky Maštalířové individuální přístup. "Intelektem často převyšují okolí, rychle chápou, na druhou stranu mají i specifické charakterové rysy, proto potřebují individuální přístup. Snahou školy je proto rozvíjet v dětech jedinečnost a nadání jejich vlastním tempem, případně vyrovnat některé nerovnoměrnosti." Ve škole nezvoní a známkuje se ústně, děti mohou volit během vyučování, čemu se chtějí věnovat, v lavicích netráví celé dopoledne. Výhledově škola Cesta k úspěchu počítá každý rok s jednou první třídou s maximálním počtem 16 dětí ve třídě. Měsíční školné je 2 900 korun.

Otevření školy uvítali i zástupci městské části. "Praha 6 vždy kladla důraz na fungování široké nabídky na principu konkurence. Považuji za přirozené, že se i tato škola zapojila do spektra škol a my to podporujeme," řekl starosta Tomáš Chalupa. Zda bude škola úspěšná, ukáže čas.