Prev centrum se stará již 10 let

Deset let existence oslavilo v listopadu o. s. Prev-Centrum, které sídlí na Břevnově a zabývá se primární protidrogovou prevencí, poskytováním terapeutických a poradenských služeb pro uživatele drog a jejich blízké.

Řadu let také pracuje s neorganizovanou mládeží v nízkoprahovém klubu a na ulici. Za 10 let se Prev-centrum prostřednictvím různých služeb staralo o více než 75 000 lidí.
 
 Sdružení Prev-Centrum bylo založeno v roce 1997 jako přidružené pracoviště Krajské hygienické stanice a zabývalo se výhradně snahou předejít užívání návykových látek a sociálně nežádoucích jevů na školách. Během 10 let existence postupně vznikaly na základě poptávky další programy s novými službami a organizace se zcela osamostatnila. Vedle Centra primární prevence vzniklo Centrum poradenství pro mládež a rodiny, jehož specializací je poradenství pro rodiny a jednotlivce, kteří mají potíže s drogami. Ze suterénních prostor v Nuslích se Prev-Centrum přestěhovalo do velké multifunkční budovy na Břevnově, kde společně se sdružením Fokus získalo zrekonstruované prostory do dlouhodobého pronájmu od městské části Praha 6. "Nové prostory umožnily rozvoj stávajících pracovišť i vznik nejmladšího programu ­ Centra komunitních aktivit, které provozuje zejména nízkoprahový klub pro děti a mládež a terénní sociální práci," popisuje rozvoj centra jeho výkonný ředitel Ondřej Počarovský.
 
 "Během deseti let fungování sdružení prošlo všemi jeho programy úctyhodné množství lidí. Přes 70 000 žáků se zúčastnilo primárních prevencí ve více než pěti tisících blocích, 570 učitelů, rodičů a dětí přišlo do Centra primární prevence na konzultaci, přes tisíc hodin bylo věnováno vzdělávání lektorů a pedagogů," hodnotí práci centra Počarovský. V Centru poradenství pro mládež a rodiny proběhlo téměř 6900 konzultací, počet klientů dosáhl 2800. V rámci nejmladšího programu ­ Centra komunitních aktivit ­ bylo na klubu i v terénu v kontaktu s pracovníky přes 600 dětí.
 
 V rámci oslav probíhá v centru výstava fotografií Cesta z Nuslí na Břevnov.