Rozhovor s Jiřím Vihanem předsedou komise

Městská část je zřizovatelem základních i mateřských škol v Praze 6. Je nabídka pro obyvatele a jejich děti dostatečná z hlediska kapacity a pestrosti? Může komise pomoci rodičům orientovat se v nabídce, pomoci jim najít to nejvhodnější zařízení? V Praze 6 byla otevřena soukromá základní škola Cesta v úspěchu. Podporuje městská část vznik takovýchto škol na svém území?


 Městská část je zřizovatelem základních i mateřských škol v Praze 6. Je nabídka pro obyvatele a jejich děti dostatečná z hlediska kapacity a pestrosti?
 

 Věřím, že ano. Na šestce působí 15 základních škol zřizovaných obcí a 1 soukromá. Najdete tu školu hrou i školu waldorfského typu, názornou výuku typu montessori, školy křesťanské, sportovně zaměřené, přírodovědní, matematické, výtvarně či hudebně profilované, školy s rozšířenou výukou jazyků, velmi rozšířený a oblíbený je projekt Začít spolu. Školy výběrové i školy integrující žáky s poruchami učení nebo tělesně postižené. Kapacita bezpečně pokryje poptávku ve střednědobém horizontu. Všechny základní školy prošly zásadní rekonstrukcí včetně jídelen a tělocvičen. Kapacitu našich 27 mateřských škol zvýšíme do roku 2009 o 160 míst a všechny také postupně projdou generální opravou.
 
 Může komise pomoci rodičům orientovat se v nabídce, pomoci jim najít to nejvhodnější zařízení?
 

 Může a ráda to udělá. Pro začátek doporučuji návštěvu stránek www.praha6.cz/skolstvi.html a pak jednotlivých škol ­ mají je už i mateřinky. Najdete tam jejich prezentaci, výroční a inspekční zprávy, fotogalerii, kontaktní adresy. Na odboru školství a vzdělávání jsou k dispozici přehledné ročenky a zkušení pedagogičtí pracovníci, kteří rodičům ochotně poradí. Školy pořádají pravidelně otevřené dny a vlastní akce. Vzhledem k tomu, že všechny naše školy jsou dobře dopravně dosažitelné, není nutné hledat pouze ve spádovém území bydliště.
 
 V Praze 6 byla otevřena soukromá základní škola Cesta v úspěchu. Podporuje městská část vznik takovýchto škol na svém území?
 

 Určitě ano ­ a je dobře, že takové projekty vznikají. Každá alternativa může být dobrou inspirací, záleží ale především na škole samé. Dobrá škola je taková, kde se dobře učí. Laskavá, přívětivá, podnětná, trochu i přísná, vždycky ale spravedlivá. Dobrou pověst škola získává těžce a dlouho, snadno a rychle ji ztrácí. Ani sebedokonalejší technika a luxusní prostředí kupodivu nepomohou. Pomůže trpělivý a moudrý učitel. Najdete jich u nás hodně a my si toho vážíme. A máme je za to rádi.