Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Bytový dům pro seniory Nová Ořechovka je otevřený a přivítal první nájemníky. Jste spokojen? První adventní neděli se rozsvítily vánoční stromy. Městská část připravila opět bohatý program ve stanu. Jaké byste popřál lidem Vánoce? Roky končící číslicí osm byly často v české historii dějinné mezníky. Neobáváte se příštího roku?

Bytový dům pro seniory Nová Ořechovka je otevřený a přivítal první nájemníky. Jste spokojen?
 
 Nová Ořechovka je po roce dokončena, to je nepochybně velký úspěch, ale hlavně začala sloužit lidem. Přestože zbývá zhruba deset volných bytů, věřím, že bude dům brzy zaplněn. Po otevření jsme uspořádali den otevřených dveří, který využilo okolo 160 zájemců. Podle ohlasů byla většina návštěvníků byty doslova nadšena. Nelze nezmínit, že dům se zařadil mezi nejvýznamnější investice městské části nejen finančně, ale hlavně významem. Po roce 2000 navazuje na stejně významné projekty Domu s pečovatelskou službou, Ladronky s areálem, sálu Globus se Semaforem a podzemních garáží s náměstím. Každá z těchto investic dosáhla řádově sta miliónů korun.
 
 První adventní neděli se rozsvítily vánoční stromy. Městská část připravila opět bohatý program ve stanu. Jaké byste popřál lidem Vánoce?
 

 Stalo se dobrým zvykem, že Praha 6 připravuje pro občany vánoční oslavy. Podle mého názoru je to správné a podle ohlasu veřejnosti dokonce i žádoucí a žádané. Organizací oslav chceme nejen u dětí, ale i dospělých, přispět k pocitu zastavení, obdarovávání, ale také k radosti ze spoluprožívání. Zároveň se vždy jedná o důstojnou tečku za celým rokem, a tím snad i dobrou vizitku městské části. Všem občanům, sousedům přeji klidné a požehnané Vánoce.
 
 Roky končící číslicí osm byly často v české historii dějinné mezníky. Neobáváte se příštího roku?
 

 Z hlediska dějinného a numerologického je rok 2008 významný. Byly to právě roky končící číslicí osm, které v naší historii znamenaly klíčové mezníky. 1918, 1938, 1948, 1968 nepochybně do této řady patří i rok 1989. Mezník, od nějž počítáme návrat demokratického systému a svobody. Příští rok bude proto víc než kdy jindy znamenat ohlédnutí se do vlastní historie. Historii a současnost však nelze vnímat odděleně. Jsou vzájemným zrcadlem. A přítomnost tvoříme sami, svou prací, svou činností, svými postoji. Dovolte mi proto také všem popřát, aby symbolická osmička na konci příštího roku pro každého znamenala historický mezník pouze v tom, že prožijeme příjemný a úspěšný rok.