Waldorfská školka je po rekonstrukci

Z budovy, ze které opadávala omítka a do střechy zatékalo, se stala krásná mateřská škola, která dětem připomíná zámek. Městská část totiž v listopadu dokončila generální rekonstrukci waldorfské školky v Dusíkově ulici na Petřinách. Díky přestavbě bývalého služebního bytu na hernu získala školka další prostory a celková kapacita tak narostla o 20 míst na 125 dětí.

Nově vzniklá místa jsme takřka okamžitě zaplnili," řekla ředitelka školky Eva Líbalová s tím, že poptávka po waldorfské pedagogice výrazně převyšuje nabídku.

Během pětiměsíční rekonstrukce došlo na opravy rozvodů vody a odpadů, výměnu podlahy, oken, školka má nové vybavení kuchyně odpovídající předpisům, novou fasádu a budova dostala místo rovné střechy sedlovou. "Jsme rádi, že po dohodě s městskou částí dostala budova dřevěná okna. Pro školku, která pracuje s přírodními materiály, je to hodně důležité," uvedla ředitelka Líbalová. Kvůli zachování původního rozpočtu tak bylo z projektu vyjmuto vybavení šaten, vestavěné skříně a kryty na topení, které si hradí školka společně ze sponzorských darů rodičů. Vedení školky ve spolupráci s rodiči si také na jaře upraví vlastními silami zahradu. "Rodiče se na celé rekonstrukci podíleli nejen finančně, ale pomáhali při stěhování. "Patří jim velký dík stejně jako zaměstnancům školky, kteří nad rámec svých povinností připravovali provoz v době, kdy zde bylo ještě staveniště," říká ředitelka. Rekonstrukce školky stála městskou část 27 milionů korun.

O dvanáct míst větší má být po generální rekonstrukci i MŠ Sbíhavá v Liboci. Zde měla stavba probíhat do konce října. Ze školky je však stále staveniště, neboť dodavatelská firma nedodržela termín. "Za porušení termínu čekají firmu sankce a věc jsme předali právníkům," uvedl radní Jan Holický. "S vedením školky se snažíme dopady minimalizovat, nicméně rodiče i děti pociťují, že stavba stále probíhá," dodal. Rekonstrukce této školky stojí městskou část 22 milionů korun.