Zemřela pečovatelka sestra Akvinela

V sobotu 10. listopadu ztratila Praha 6 jednoho ze svých nejvzácnějších a nejmilejších Čestných občanů, sestru Akvinelu Loskotovou, řeholnici kongregace Školských sester de Notre Dame a zakladatelku Domova sv. Rodiny, který se v Liboci a na Petřinách stará o naše postižené spoluobčany.

Zásluhou sestry Akvinely se podařilo zajistit bezpečný domov, jistotu a zaopatření nemocným dětem i dospělým a vybudovat pro ně oázy lidství a lásky. V mé mysli zůstane především člověkem, který mnohým pomohl hojit jejich bolesti a překonávat strach z budoucnosti a přitom si zachoval nevšední skromnost," připomenul starosta Tomáš Chalupa.

 

Pečovatelka o handicapované Ludmila Loskotová, řeholním jménem Marie Akvinela, z kongregace Školských sester de Notre Dame zemřela v klášteře v Praze ­ Krči. Sestra Akvinela, která letos oslavila čtyřiaosmdesátiny, začínala jako dětská zdravotní sestra. "Vždy jsem lnula k dětem, chtěla jsem se jim věnovat ve standardních církevních vzdělávacích zařízeních. To mi po roce 1948 bylo znemožněno," vzpomínala před lety v rozhovoru pro časopis Šestka. Její práci s dětmi v roce 1950 násilně přerušil odvoz řádových sester do soustřeďovacího kláštera v Broumově. Poté pracovala jako dělnice v továrně a vyšívačka. V roce 1960 se stala vedoucí vychovatelkou ústavu pro mentálně postižené děti v Horní Poustevně a později zde jako vrchní zdravotní sestra působila téměř tři desítky let. "Podmínky tam byly tvrdé. Ve třech nevyhovujících domech bylo umístěno 115 mentálně retardovaných dětí přímo z Prahy. Staralo se o ně pětadvacet řeholnic. Téměř od základu se muselo budovat vhodné bydlení i jeho okolí," vyprávěla Avinela.

V roce 1991 se stala vedoucí Domova Svaté rodiny v Praze na Petřinách, který pomáhala budovat z bývalých jeslí. Zde nalezlo domov 37 mentálně postižených dětí i dospělých. V roce 2000 byl zejména díky jejímu úsilí otevřen ústav pro postižené v Praze ­ Liboci. Byl opravován převážně z darů, takže bylo nutné cíleně shánět finance. Tuto aktivitu zaštítila nadace nazvaná Nadace sestry Akvinely. "Tehdy se mi podařilo spolupracovat s okruhem báječných lidí, kteří dokázali v dárcích vzbudit zájem a důvěru, že poskytnuté prostředky budou vynaloženy na dobrou věc," vzpomínala Akvinela. Domovu se podařilo získat budovu bývalé staré obecné školy v Liboci k vybudování azylového domu pro postižené děti stárnoucích rodičů. V zahradě libocké školy vyrostly dílny, v nichž nalezli své uplatnění lidé se sníženou pracovní schopností."

Její práci ocenil i tehdejší prezident Václav Havel medailí Za zásluhy. Před čtyřmi lety jí jako projev úcty a ocenění za celoživotní charitativní činnost udělila Praha 6 čestné občanství.