Břevnov bude na jaře krásný a s novými parky

S chystanými jarními oslavami je Břevnov poslední dobou středem pozornosti. Nejen co do organizace kulturních akcí, ale také stavebně. Dokončují se úpravy předpolí břevnovského kláštera, pokračuje rekonstrukce parku Královka pod Strahovem a nad základní školou na Bělohorské vzniká úplně nové hřiště.

Z prázdného a zarostlého prostoru v cípu Šultysovy ulice, který užívali pejskaři k venčení psů, bude nový parčík. Neudržovaný plácek se promění ve sportoviště, na umělohmotném povrchu bude možné hrát basketbal, tenis nebo volejbal. Nad hřištěm se podle projektu obnoví minitribuna zasazená do svahu. Sportoviště nebude mít žádný režim, bude přístupné kdykoliv všem. V plánu hřiště nechybí prolézačková sestava pro mladší děti. Parkem povedou mlatové cestičky, na místo rozpadlých laviček bude osazeno 14 nových. K úpravě zanedbané plochy není třeba kácení stromů, pouze prořezání keřů a vyčištění plochy. Kolem celého parčíku nechá radnice opravit chodník, který je momentálně v katastrofálním stavu. Celá akce, která bude stát městskou část 4 miliony korun a bude hotová do jara.

Pokračují práce v okolí kláštera

Předmětem stavebních úprav v předpolí Břevnovského kláštera je oživení části údolní nivy potůčku Brusnice. Řešené území navazuje na nedávno zrekonstruovanou Osovou cestu. „Stávající vyšlapané cesty budou nahrazeny mlatovými. Nově se zbuduje cesta do prostoru ústředního remízku,“ sdělil Svatopluk Votruba z technicko–investičního odboru radnice. Mlatové cesty budou na vhodných místech doplněny dlážděnými zálivy s lavičkami. V místě, kde ústí Brusnice z Malé Markéty je navržena vyhlídková teráska s dřevěným zábradlím nad malebným korytem potoka. V současné době dále protéká Brusnice dvěma propustky. Propustek pod hlavní cestou, jímž protéká voda z Malé Markéty, bude zrekonstruován a opatřen novým dřevěným zábradlím. V místě druhého propustku u Patočkovy ulice bude potok přeložen do nového, otevřeného koryta, které překlene nová dřevěná lávka navazující na cestu stoupající k Patočkově ulici.

Na místo dřevin odstraněných po dendrologickém průzkumu budou vysazeny nové.


V okolí kláštera vznikají nové mlatové cesty.