ČVUT má velké plány a chce se soustředit do Dejvic

České vysoké učení technické se chystá investovat miliardy do svého rozvoje. Vysoké učení, které má po celé Praze rozmístěno přes sto různých pracovišť a učeben, hodlá soustředit výuku v dejvickém kampusu. Z toho důvodu plánuje v Dejvicích rekonstrukce stávajících budov i výstavbu nových.

Jeden z největších „podniků“ v Praze 6, univerzita s 23 tisíci studenty, sedmi fakultami a třímiliardovým rozpočtem, slaví v letošním roce 300 let od svého založení. Nejstarší evropská technická škola ve vývoji rozhodně neustrnula. V posledních letech naopak začala výrazně investovat. „Finanční prostředky jsou rovnoměrně vkládány do objektů v centru Prahy a do centrálního dejvického vysokoškolského areálu,“ říká prorektor pro výstavbu Miloslav Pavlík. Již vloni vysoká škola zahájila mimo jiné opravy fasád na dejvickém monobloku, které nyní pokračují dalšími etapami. Za 120 milionů dokončila požární zajištění budov Fakulty stavební, největším konkrétním přínosem pro studenty byla modernizace poslucháren na Fakultě elektrotechnické v Technické ulici. „Jsou to v současné době nejlépe vybavené posluchárny na ČVUT s veškerou audiovizuální technikou,“ říká ředitel útvaru výstavby a investic Petr Kubant.


Monoblok dostane postupně novou fasádu a okna.
 

Nyní má ČVUT připravenou koncepci investičního rozvoje na několik let dopředu. Podle zpracované aktualizace generelu na léta 2007 – 2017 ČVUT předpokládá investovat ročně až jednu miliardu korun. Je to ambiciózní program, který mimo jiné vychází z plánovaného rozvoje, vzniku nových fakult a jejich součástí. Podkladem pro navrhovaná řešení jsou údaje vycházející z dlouhodobého záměru ČVUT a ze zpracovaného přehledu všech nemovitostí a ploch v majetku univerzity. „Vloni byly zpracovány konkrétní architektonické studie, které řeší připravovaný rozvoj komplexně pro celé ČVUT. Logicky se největší investiční činnost soustřeďuje do dejvického areálu,“ vysvětluje Miloslav Pavlík.

 
ČVUT plánuje postavit v dejvickém areálu novou budovu

ČVUT chce i stavět

Velké plány ČVUT částečně změní centrum Dejvic. Mimo výstavby Akademického komplexu (v rámci zástavby Vítězného náměstí společností Dejvice Center) patří mezi prvořadé akce rekonstrukce Technické menzy při ulici Jugoslávských partyzánů a revitalizace v prostoru technických laboratoří za menzou. „V rámci rekonstrukce uvažujeme také o vybudování čtyřpodlažních podzemních garáží. Náš návrh uvítali i zástupci městské části, protože by pomohl řešit parkování v Dejvicích,“ říká Kubant.

Nová osmipatrová budova ČVUT by měla vyrůst na místě stávajícího parkoviště vedle Fakulty stavební. „Půjde o největší investiční akci ČVUT a její zahájení je plánováno na příští rok Mimo společných univerzitních prostorů bude do této budovy umístěna Fakulta architektury, zatím jediná bez vlastního sídla,“ říká prorektor Pavlík a dodává: „Také stávající budovy Fakulty stavební dostanou novou fasádu, čímž se podaří snížit energetické náklady na provoz.“

V plánu je i přestavba Studentského domu, který by narostl o jedno podlaží, jež bude využívat Studentská unie. V návaznosti na zrekonstruované prostory koleje Orlík místo původního kina vznikne experimentální divadlo, tzv. Centrum intermédií, využívající nových technologií. Na realizaci nápadu spolupracují Fakulty elektrotechnická a architektury společně s FAMU a VŠUP. Z dalších dejvických objektů počítají plány ČVUT s náročnou opravou budovy Bubenečské koleje v Terronské ulici.


Model ubytování pro hosty v areálu bývalé sauny ve Střešovicích.

Kde na to vzít?

Cílová koordinace jednotlivých akcí ČVUT je nezbytné pro zajištění financování programového rozvoje „Je počítáno kromě omezených vlastních zdrojů především se státní dotací. Máme snahu zároveň využít fondů EU a v některých případech formu kombinace veřejných a privátních financí metodikou Public Private Partnership, známé jako PPP,“ říká Pavlík. Právě možnost zapojení privátních zdrojů by mohla umožnit přestavbu objektu bývalé sauny ve Střešovicích. Jedná se o pozemek, který je léta nevyužívaný, a proto tak trochu trnem v oku místním lidem. Architektonická studie prezentuje v areálu vybudování různorodého ubytování pro hostující profesory, zahraniční návštěvy technické univerzity i studenty.

Poslední jednání vedení ČVUT a radnice městské části, při kterém byl prezentován právě generel rozvoje vysoké školy, dávají předpoklad úspěšné a vzájemně velmi výhodné spolupráci k naplnění uvedených vizí. Partnerské vztahy stvrdili ve svém vystoupení ve Španělském sále Pražského hradu u příležitosti 300. výročí založení ČVUT také rektor Václav Havlíček i starosta Tomáš Chalupa.