ČVUT slaví 300 let, prezident dostal doktorát

náhled souboruČeské vysoké učení technické slaví 300 let od svého založení. Oslavy vrcholily v lednu akcí Týden techniky. K výročí vydala škola knihu, která představuje industriální stavby v Česku, a také pamětní dopisovou známku. Zorganizovala výstavu a ocenila odborníky.

Při slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT převzali čestný doktorát prezident České republiky Václav Klaus, prezident společnosti Skanska AB Stuart E. Graham a profesorUniversity of Surrey Josef Kittler. O den později se uskutečnilo slavnostní setkání ve Španělském sále Pražského hradu. „Založení ČVUT bylo událostí, která byla svým významem pro náš národ srovnatelná se založením Karlovy univerzity v polovině 14. století. Úspěšná emancipace českého národa souvisela s jeho povznesením ekonomickým,“ řekl Václav Klaus.

Titul čestný doktor uděluje ČVUT významným českým i zahraničním odborníkům za celoživotní zásluhy v mezinárodním měřítku o rozvoj svého oboru.

18. ledna před třemi stoletími císař Josef I. vydal reskript, kterým Kristianu Josefu Willembergovi povolil vyučování inženýrských disciplin v Praze a zároveň požádal české stavy, aby to zaplatily. Čeští stavové moc nespěchali s placením, takže skutečná výuka začala až po deseti letech. „Prvních sto let historie naší školy byla inženýrská profesura obsazena jedním profesorem a pár asistenty, a teprve roku 1805 – 1806 František Josef Gerstner zrekonstruoval a zreorganizoval pražskou polytechniku podle francouzského stylu a od té doby se soustavně rozrůstala,“ řekl nynější rektor Václav Havlíček. Název ČVUT nese škola od roku 1920. Dnes patří technická univerzita s 23 tisíci studenty, sedmi fakultami a třímiliardovým rozpočtem k prosperujícím institucím s kvalitním vědeckým výzkumem. Její absolventi jsou vidět na předních manažerských a vědeckých postech. „Máme budoucnost. Technika se stále vyvíjí a špičkových odborníků je stále nedostatek,“ myslí si rektor Havlíček.

Pro veřejnost otevřelo ČVUT výstavu Technika očima technika v Lapidáriu Betlémské kaple, která trvá do konce června. Laické i odborné veřejnosti zpřístupní vývoj technického vzdělávání v Praze od roku 1705 do současnosti. Výstava sleduje retrospektivně tři století proměn výuky technických disciplín od založení Stavovského inženýrského učiliště. Poukáže na proměny učebních osnov, školní legislativy, movitého i nemovitého mobiliáře ze dvou pohledů: z pohledu učitele (rektora, děkana, profesora, docenta) a z pohledu studenta. K výstavě je vydán almanach.


Čestní doktoři ČVUT: zprava Václav Klaus, Stuart E. Graham a Josef Kittler.