Školy zapisují přednostně děti z Prahy 6

Na konci ledna začaly zápisy prvňáků do základních škol. Pokračovat budou do 8. února. „Letos očekáváme zhruba stejný počet prvňáčků jako v loňském roce, tedy asi 750 dětí,“ sdělil školský rada Pavel Drtina.

„Přednostně budou do jednotlivých škol přijímány děti ze školského obvodu příslušné základní školy, dále doporučujeme ředitelům škol přijímat ostatní děti z městské části Praha 6,“ dodává Drtina s tím, že podle jeho předpokladů všechny děti z MČ Praha 6 budou přijaty.

Pokud by byla volná místa pro doplnění žáků ve třídě na rozumnou horní hranici, což je u 1. třídy asi 25-27 dětí, je možné přijmout i děti z jiných městských částí nebo mimopražské. „Městská část vynakládá značné finanční prostředky do školství včetně velkých oprav a rekonstrukcí a pokládáme za legitimní, když tyto školy budou sloužit přednostně občanům Prahy 6,“ doplňuje radní Jan Holický.

V loňském roce mělo každé páté dítě přijaté do 1. třídy trvalým pobyt mimo městskou část Praha 6.