Zákon o sociálních službách zapojuje občany, sami si kupují služby

Přechod na nová pravidla podle zákona o sociálních službách, a s tím spojený nápor občanů přicházejících na úřad Prahy 6, radnice zvládla.

Již v polovině ledna úřad začal vyplácet dávky, které přišly se zpožděním do rozpočtu obce. Masivní nárůst počtu lidí, kteří chodili na úřad vyřizovat příspěvky, byl způsoben i tím, že začátkem roku si lidé chodí pro příspěvek na benzín,“ sdělil radní pro sociální oblast Jan Holický s tím, že nyní se situace uklidnila.

Podle nového zákona je nyní na občanech, aby dokázali s přiděleným „příspěvkem na péči“ nahrazujícím „bezmocnost“ naložit tak, jak potřebují. Zákon je staví do aktivní role, příspěvek jim slouží k nákupu služeb, které si nedokáží sami zajistit.

Poskytování pečovatelských služeb je zcela nově založeno na smlouvě mezi těmi, kdo služby potřebují a organizacemi, které je nabízejí. Co se změnilo? „Zatímco dosud o tom, zda občan potřebuje pečovatelské služby, rozhodoval na základě žádostí odbor sociálních věcí úřadu, nyní o tom rozhoduje občan, který si sám vybírá organizaci, s níž uzavře smlouvu,“ vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí Jitka Černá. Potřebné služby by měl nakoupit za poskytnutý „příspěvek na péči“. O jeho výši a stupni závislosti na pomoci druhých rozhoduje posudkový lékař úřadu práce, který vychází z posudků obvodního lékaře a sociálních pracovnic.

Největším poskytovatelem služeb v Praze 6 je Pečovatelská služba, která se různými způsoby stará o více než tisíc tři sta občanů. Nabízí například pomoc v domácnosti, rozvoz obědů, praní prádla, pomoc s osobní hygienou nebo doprovod k lékaři. Veškeré dosud platné smlouvy mezi úřadem a Pečovatelskou službou ke konci roku zanikly, nové si občané sjednávají s organizací sami. „Smlouva uživateli umožňuje vymáhat sjednaný rozsah služby a poskytovatele zavazuje k jejímu poskytování tak, aby byl pro uživatele bezpečný a profesionální,“ říká ředitelka Jana Soukupová. Pečovatelská služba v Praze 6 pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením a případně i rodinám s dětmi. Součástí smlouvy je pochopitelně i výše úhrady za služby. Co se týká Pečovatelské služby Prahy 6, ceny za služby byly od ledna mírně zvýšeny podle příslušné vyhlášky.

Usnadněním pro žadatele je, že od ledna není nutné k zavedení pečovatelské služby dokládat doporučení praktického lékaře. V případě Pečovatelské služby Prahy 6 provádějí její okrskové sestry šetření v domácnosti žadatele a sepisují s potencionálním příjemcem služeb žádost.

Pak už jen, podle podstaty zákona, záleží na každém, aby si sám či za pomoci blízké osoby nebo poskytovatele služby vybral pro sebe tu nejvhodnější službu. Takovou, která mu může podpořit jeho vlastní aktivity vedoucí k řešení nepříznivé situace nebo zlepšit život odkázaný na pomoc druhých.

Bezplatná linka pro informace o sociálním zákonu 800 105 060
Po, St: 8 – 18 hod., Út, Čt, Pá: 8 – 15 hod.

Bezplatná linka pro informace o stavebním zákonu 800 101 801

Pro lepší orientaci mezi poskytovateli sociálních služeb funguje ve Škodově paláci v Jungmannově ulici Informační centrum sociálních služeb KONTAKT. „Nové centrum bude sloužit jako informační rozcestník pro všechny, kteří potřebují získat údaje o službách Městského centra sociálních služeb a dalších organizacích, které s ním spolupracují,“ uvedl pražský radní Jiří Janeček. Informační telefonní linka KONTAKTU, tel. 739 824 749, provoz: pondělí a čtvrtek 10 – 14 hodin