Praha 6 novou radnici stavět nebude

Městská část potřebuje lepší budovu radnice. To, že ta současná nevyhovuje potřebám moderního úřadu, je jasné již šest let. Tedy od doby, kdy městská rada za starostování Pavla Béma schválila záměr postavit budovu novou. Po léta trvajících diskusích, zda si má či nemá městská část postavit novou radnici, je definitivně rozhodnuto. Zastupitelé dali přednost modernizaci stávající budovy za menší peníze.

„Jde o řešení, které je nejracionálnější a pro městskou část nejekonomičtější. Přestože náš rozpočet umožňuje postavit i ty nejambicióznější projekty, máme před sebou rekonstrukce škol a školek, opravy chodníků nebo revitalizace sídlišť, na které také budou potřeba miliony,“ uvedl starosta Tomáš Chalupa.

Starosta také přímo na zastupitelstvu předložil nový návrh, ještě úspornější než ten, který již předtím schválila rada. Radní doporučili generální rekonstrukci stávající budovy radnice, která by městskou část stála kolem 400 milionů korun. Oba návrhy počítaly s přístavbou kanceláří a garážových stání ve vnitrobloku budovy. Starosta však navrhl zachovat původní budovu, pouze ji opravit, zmodernizovat a přestavět přízemí v moderní halu. Náklady na tuto levnější variantu by neměly přesáhnout částku 250 milionů korun. K názoru starosty se nakonec přiklonili všichni zastupitelé a schválili jeho úsporný návrh rekonstrukce radnice v ulici Čs. armády. Celá akce by se měla uskutečnit bez dramatického stěhování a za plného provozu radnice. Trvat by měla od letošního září přibližně 16 měsíců.

Usnesení zastupitelů zároveň ruší záměr vystavět novou radnici na pozemcích městské části – v severovýchodní části Vítězného náměstí nebo v prostoru po levé straně hotelu Diplomat. Naopak, z nich zastupitelé plánují zajistit dlouhodobý zisk pro městskou část. „Nebude se jednat o jednorázový prodej, konkrétní návrhy vyjdou z finančních analýz,“ upřesnil starosta Chalupa.


Vizualizace návrhu moderní haly v přízemí modernizované radnice.

Agenda pod jednou střechou

Současný stav budovy radnice je nevyhovující. Radnice potřebuje takový objekt, kam by mohla sestěhovat dislokovaná pracoviště, potřebuje moderní halu pro jednání s občany s bezbariérovým přístupem, kapacitní výtahy, slušné sociální zařízení a prostory, kde by lidé mohli před úřadem parkovat. „V rámci nároků na stávající agendu se radnice stává nevyhovující nejen pro úřad, ale zejména pro občany,“ říká tajemnice úřadu Lenka Pokorná. „Budova je i tak v havarijním stavu a opravy by byly nezbytné,“ dodává. Řešení by měla přinést především modernizace přízemí budovy. „Návrh počítá s vybouráním vnitřních prostor, kde by vznikla moderní hala s recepcí, podatelnou, pokladnami, infocentrem a dalšími přepážkovými provozy, pravděpodobně pro vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů,“ vysvětluje starosta. Pro tuto agendu si městská část dosud pronajímá kanceláře ve Čkalově ulici a cílem rekonstrukce je dostat záležitosti úřadu pod jednu střechu. Vedení radnice si slibuje od nových prostor otevření způsobu komunikace s občany, který v současných podmínkách nelze zavést. Samostatnou otázkou je agenda sociálních dávek, umístěná v ulici Jugoslávských Partyzánů. „Předpokládáme, že tu na sebe v budoucnu převezme stát, jak je tomu u ostatních obcí kromě Prahy,“ uvažuje starosta.

Zastupitelé zároveň schválili generální rekonstrukci prostor po bývalém nájemci – obvodním soudu, který v brzké době uvolní čtyři patra levého křídla budovy v Jilemnického ulici. Na něj by měla navázat přístavba do vnitrobloku budovy, čímž by narostla kapacita kancelářských prostor. Centrální vchod do budovy bude bezbariérový tak, aby invalidé nemuseli užívat boční vchod jako nyní. Počítá se i s vybudováním dalších dvou výtahů.

Problém parkování by mělo vyřešit vybudování garážového komplexu ve vnitrobloku. „Hledáme způsob, který umožní při splnění hygienických kritérií umístit maximální počet aut. Poslední varianta hovoří o 100 autech, z toho 84 v podzemí,“ uvedl vedoucí odboru územního plánování Bohumil Beránek s tím, bude nutné vyřešit majetkové vztahy ve dvoře.

Ostatní varianty jsou drahé

Před rozhodnutím o modernizaci radnice byla zvažována řada dalších variant, které se projednávaly v jednotlivých komisích a klubech. Návrhy vyhodnotila i odborná analýza, která zvažovala potřeby radnice z pohledu financí, prostoru a časové náročnosti.

Zamítnuty byly možnosti pronajmout kanceláře v některé z moderních administrativních budov (např. E-gate či Siemens), byly příliš drahé. Levnější prostory v Masarykových kolejích naopak nestačily. Pro výstavbu nové radnice sice hovořila skutečnost, že by byla postavena na míru potřebám úřadu, ale radnice na Vítězném náměstí v místě po bývalém tržišti by přišla odhadem na jednu miliardu tři miliony korun. Stavba u hotelu Diplomat mezi Banskobystrickou a Evropskou by se vyšplhala na 1 miliardu 150 milionů, neboť by bylo nutné odkoupit část pozemku, která patří pražskému dopravnímu podniku.

Pro stavbu nové radnice se v diskusi vyslovil zastupitel Bauman (ČSSD), ale i ten později svůj návrh stáhl. „Pokud se má vyhovět budoucnosti této radnice, tak nezbývá nic jiného, než přikročit k výstavbě nové radnice. Ne honosné, ale nové,“ domníval se. „Klub strany zelených souhlasí s vítěznou variantou, která je pro radnici finančně nejvýhodnější,“ sdělila Petra Kolínská (SZ). Ke stejnému závěru došli i komunisté: „Varianta modernizace vnitřních prostor budovy při zachování stávající dispozice a rozšíření o část budovy, kde sídlí Obvodní soud pro Prahu 6, nebude vyžadovat výraznější náklady na stěhování a zařízení,“ řekla Dagmar Gušlbauerová.


Jedna z uvažovaných variant přístavby radnice. 
 

Zamítnuté varianty

Pronájem
Office Park Hadovka – moderní kancelářská budova splňuje prostorové nároky, ale návaznost na MHD je problematická a budova má vysoký nájem, minimálně rok je obsazená. Masarykovy koleje – objekt, který má nyní v nájmu ČSA, nájem je poloviční, dostupnost dobrá, ale plochy k parkování vozidel nejsou, vstupní prostory a výtahy nejsou dostatečné.
E-Gate (vedle Diplomatu) – Moderní kancelářská budova. Ekonomicky pro radnici zcela nepřijatelné. Budova má své uživatele, není k dispozici pro městskou část.

Nová budova radnice
Pozemky na východní straně od hotelu Diplomat. V úvahu stavba objektu rovnoběžně s Banskobystrickou s možností vytvoření poměrně velké vstupní haly podél Evropské ulice. Lokalitu lze komerčně využít. Malá část pozemku patří Dopravnímu podniku.
SV kvadrant Vítězného náměstí.
Pozemek, byl donedávna pronajat pro účely tržiště, má vysokou komerční bonitu. Dopravně dostupný pouze z Verdunské ulice.

Vítězná varianta
Modernizace a rekonstrukce současné radnice s přístavbou do vnitrobloku spolu s vybudováním garáží ve vnitrobloku. Nepřerušení provozu úřadu. Náklady nemají přesáhnout 250 milionů.

Finanční náklady na jednotlivé varianty

Generální rekonstrukce stávající radnice s přístavbou a garážemi 388 – 430 milionů
Nová radnice v rámci polyfunkční budovy v SV kvadrantu Vítězného náměstí 1 miliarda 3 miliony, podíl radnice 601 milionů (60%)
Nová radnice v lokalitě Evropská Banskobystrická 1,15 miliardy, podíl radnice 517 milionů (45%)
Modernizace a rekonstrukce stávající radnice s přístavbou a garážemi 250 milionů