Rozhovor s Janem Holickým radním Prahy 6

Jako radní máte poměrně široký záběr. Co vše máte na starosti? Co je prioritou městské části ve školství? V březnu začínají zápisy do mateřských škol. Je jejich kapacita dostatečná?

Jako radní máte poměrně široký záběr. Co vše máte na starosti?
V mé kompetenci je oblast školství, zdravotnictví, sociální problematika včetně sociálně – bytové. Z minulého období zůstala v mé kompetenci oblast sportu a volného času.

Co je prioritou městské části ve školství?
Především dokončit rekonstrukce základních škol, které už zbývají pouze tři, a pokračovat v zahájených rekonstrukcích mateřských škol. Chceme, aby tato zařízení sloužila především dětem s trvalým bydlištěm v Praze 6. V případě základních škol proto plánujeme zvýšit příspěvek městské části na žáky z Prahy 6, abychom motivovali školy a nestalo se, že se žáci nedostanou na školu v místě trvalého bydliště.

Jednou z priorit bude dále zvyšovat úroveň jazykového vzdělávání podporou výměnných pobytů žáků v zahraničí či výukou některých předmětů v cizím jazyce.

V březnu začínají zápisy do mateřských škol. Je jejich kapacita dostatečná?
V posledních letech místa ve školkách stačila, ale tak akorát. Celková kapacita školek je 2132 a dětí máme 2124. Jsou ale pochopitelně školky, do kterých se hlásí mnohem více dětí, než je možné přijmout. Vývoj počtu nově narozených dětí, který se v posledních pěti letech zvýšil o třetinu, ukazuje, že stávající kapacita nebude stačit. Jednáme proto o zvýšení kapacity při rekonstrukcích současných školek, ale v jednom případě i o výstavbě nové školky náhradou za starou. V jednom případě jednáme i o využití objektu, který v současné době slouží jinému účelu. Prověřujeme, za jakých podmínek by mohly (byť na přechodnou dobu) vzniknout třídy mateřských škol při základních školách.

Finišujeme s přípravou dlouhodobé koncepce školství s výhledem cca patnácti let. Po té, co odezní současná vlna velkého počtu narozených dětí, dojde pravděpodobně k poklesu počtu dětí (a tím i žáků v základních a mateřských školách) na nižší hodnotu než tomu bylo v devadesátých letech, což nám potvrdila i Sociodemografická analýza zpracovaná pro Prahu 6.