Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Pokud se srovnají budovy radnic Prahy 6 a jiných měst, nedopadne naše zrovna nejlépe. Přesto zastupitelé odmítli výstavbu radnice na centrálním náměstí. Není to škoda? Mluvíte o Staroměstské radnici a přitom jste znám tím, že důrazně prosazujete svébytnost Prahy 6. Není v tom rozpor? Přesto ale 250 milionů není málo. Opravdu tolik radnice na vylepšení potřebuje? Nešlo by přece jen chvíli počkat a mezitím opravit nějaký chodník či školu?

Pokud se srovnají budovy radnic Prahy 6 a jiných měst, nedopadne naše zrovna nejlépe. Přesto zastupitelé odmítli výstavbu radnice na centrálním náměstí. Není to škoda?
Vím, že koncept, kdy obec reprezentuje její radnice, škola a kostel, v řadě z nás přežívá. I já ho do jisté míry vyznávám. My ale takovou radnici máme a krásnou – na Staroměstském náměstí. Myslím, že nová budova na Vítězném náměstí by byla jen ukázkou naší nabubřelosti a rozhazovačnosti. V tomto přesvědčení mě nikdo nemůže podezřívat z nějakého populismu: tento postoj zastávám nepřetržitě co jsem na radnici.

Mluvíte o Staroměstské radnici a přitom jste znám tím, že důrazně prosazujete svébytnost Prahy 6. Není v tom rozpor?
Věřím, že ne. Praha 6 je součástí města a myslím, že je to dobře. Že zároveň říkáme, že je jiná v různých významech toho slova, na první větě nic nemění. Mou touhou je lišit se od města v pořádku, čistotě, opravených ulicích či skvělých školách, nikoli ve výstavnosti radnice. A právě na to potřebujeme peníze, které bychom jinak vložili do radnice.

Přesto ale 250 milionů není málo. Opravdu tolik radnice na vylepšení potřebuje?
Čtvrt miliardy není malá částka. Spolu se všemi zastupiteli, kteří projekt podpořili, věřím tomu, že jde o nutnou investici, která je nejmenší z potřebných. Jde jen o to, zda peníze investujeme najednou a provždy anebo stejné a možná vyšší částky utratíme za každoroční flikování a hašení havárií spolu s nájemným za kanceláře u soukromých vlastníků.

Nešlo by přece jen chvíli počkat a mezitím opravit nějaký chodník či školu?
Tím by se nic nezměnilo. My v tuto chvíli celkem přesně známe naši finanční situaci i celkové příjmy v následujících zhruba pěti letech. Víme kolik a kdy půjde do jaké školy, do chodníku nebo nového parku. Právě proto jsme s rozhodnutím o radnici čekali víc než osm let – dokud jsme neznali tuto jasnou strategii. Dnes víme přesně, že po odečtení nutných nákladů na školy, parky, zeleň atd. (které osobně považuji za důležitější) zbývá suma peněz a my jsme s to o ní rozhodnout, aniž bychom ohrozili jiné, nezbytné investice.