Speciální základní škola má nové třídy

náhled souboruŽáci, kteří navštěvují autistické a rehabilitační třídy v detašovaném pracovišti Základní školy speciální Rooseveltova, se konečně mohou učit v podmínkách, které jim plně vyhovují. V únoru byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný objekt školy v Alžírské ulici na Červeném vrchu. Zúčastnili se jej zástupci pedagogů školy s ředitelkou školy Evou Klípovou i magistrátu jako zřizovatele.

Přes osmnáct dětí s těžkým mentálním postižením nebo diagnózou autismu má díky rozsáhlé rekonstrukci prostory pro učení takové, které jsou dělané „na míru“ jejich speciálním potřebám. Mají jasně uspořádané místnosti určené pro jednotlivé činnosti i oddělené prostory pro strukturované učení vybavené vhodným nábytkem a dalším zařízením. „Nyní máme školní budovu, která odpovídá evropskému standardu vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením,“ říká zástupce pracoviště Jana Drahotová, která ve speciální škole učí již čtrnáct let.

K rekonstrukci objektu bývalých jeslí došlo po pěti letech urgencí, kdy budova měla nevyhovující hygienické podmínky, havarijní rozvody, byla špatně zateplená a prostory byly stísněné. Peníze na ni schválil v roce 2005 magistrát, který je zároveň zřizovatelem Základní školy speciální Rooseveltova.

V rámci oprav budova narostla o jedno patro. „Mohla být otevřena další třída, a tím se zvýšil počet žáků z dvanácti na osmnáct,“ dodává paní učitelka Drahotová. Rekonstrukce vyřešila i bezbariérový přístup – kromě výtahu jsou zde dostatečně široké dveře a odstranily se vysoké prahy z podlah. Rehabilitační třídu pro děti s těžkým kombinovaným postižením považuje Jana Drahotová za unikát. „Je plně bezbariérová a má odpovídající sociální zázemí – přebalovací pult, sprchu, WC. Vedle základní třídy je pro žáky zřízena relaxační místnost a útulný prostor pro individuální výuku. Dále budou žáci využívat prostor pro rehabilitaci, pracovnu arteterapie a cvičnou kuchyňku.

Autistické třídy vznikly začátkem 90. let z iniciativy rodičů, jejichž děti byly označeny za nevzdělavatelné. Od té doby se pracoviště rozšířilo a zájem o vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením vzrůstá. Do tříd přecházejí děti z rehabilitačního stacionáře, který je rovněž v areálu umístěn. Otevření nově zrekonstruovaných tříd v Alžírské je obzvlášť povzbuzující v roce, kdy speciální škola oslavuje pětadvacet let svého trvání.