Fokus pomáhá lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým

Občanské sdružení Fokus Praha vzniklo v roce 1990. Jeho posláním je podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti.

V současné době realizuje na území Prahy a ve Středočeském kraji řadu různých služeb a programů, které umožní lidem s duševní nemocí žít ve společnosti ostatních lidí, učí je vytvářet vztahy s dalšími lidmi, mít rodinu, bydlení a práci. Jedná se především o podporu v oblasti zdraví (zacházení s duševní nemocí), zaměstnávání, bydlení, vzdělávání, volného času, vztahů a o poradenství v sociálně právní problematice. Tyto služby jsou bezplatné.

Aby byly služby místně lépe dosažitelné, je občanské sdružení Fokus Praha rozděleno na regiony. Praha 6 společně s Prahou 5, 13, 16, 17 patří do regionu Západ. Sídlí zde jedno ze zařízení občanského sdružení Fokus Praha, a to Komunitní centrum Břevnov, které nabízí lidem s duševním onemocněním prostor k vzájemnému setkávání. Součástí Komunitního centra Břevnov je Denní sanatorium, které nabízí psychiatrické a psychoterapeutické služby (individuální, skupinovou a rodinou terapii), Otevřený ateliér EXTRAART, který je zaměřený na podporu a rozvoj tvůřčího potenciálu klienta(nabízí individuální a skupinovou arteterapii, dramaterapii, taneční a pohybovou terapii a muzikoterapii) a Centrum psychosociální rehabilitace, které organizuje různé volnočasové, nácvikové a vzdělávací aktivity (pravidelné sportování, jazykové kurzy, PC učebnu s přístupem na internet, nácvik vaření, péče o domácnost apod.).

Další službou sídlící v Břevnově je Komunitní tým Západ, který poskytuje dlouhodobou podporu lidem s duševním onemocněním žijícím na území Prahy 5, 6, 13, 16 a 17. Tato služba má terénní charakter, tudíž jejími klienty jsou i lidé, kteří díky své nemoci nejsou schopni docházet do aktivit Komunitního centra Břevnov či do jiných služeb.

V případě, že lidé s duševním onemocněním (nebo jejich blízcí) mají nejasnosti a potřebují se poradit ve věcech týkajících zaměstnávání, bydlení, sociálních dávek či důchodů, mohou se obrátit na informačně poradenskou službu Komunitního týmu Západ. Ta kromě zmíněného sociálně právního poradenství nabízí také doprovody a asistence (např. na úřadech, u lékařské posudkové komise) a informace o všech službách o.s. Fokus Praha i dalších pražských organizací.

Několikrát do roka pořádá Komunitní centrum Břevnov taksportovní utkání. V průběhu celého roku je veřejnosti otevřená galerie, kde je každých šest týdnů instalována nová výstava.

Kontakt:
Komunitní tým Západ
Kontaktní dny:
pondělí a úterý 9:30 ­ 17:00 hod.
Telefon: 233 354 547, 774 804 925
Adresa: Meziškolská 2, Praha 6
E-mail: ipc-zapad@fokus-praha.cz
www.fokus-praha.cz