Květiny do oken je možné zaplatit z grantu

Do zkrášlování městské části chce radnice i letos zapojit obyvatele domů. Přispěje lidem na květinovou výzdobu oken formou grantů, o který lidé mohou požádat, pokud si sami květiny nakoupí a umístí do oken.

"Důležitou podmínkou je, aby květinová výzdoba směřovala na veřejná prostranství," vysvětluje radní Jan Záruba. O grant mohou žádat kromě obyvatel domů v městské části také podnikatelé, kteří zde mají firmy nebo jsou v objektech v nájmu. Městská část podle pravidel grantu lidem proplatí nákup kvetoucích balkónových květin, truhlíků, květináčů, zeminy a hnojiva. "Grant se nevztahuje na nákup držáků pro truhlíky, keramických květináčů, rukavic, nářadí, pokojových květin nebo cibulovin," upřesňuje radní. Proplaceny nebudou ani zahradní práce spojené s výzdobou.

Žádost o grant musí být podána na úřad do 25. 5. na formuláři, který je k dispozici ve všech informačních kancelářích i na webových stránkách radnice. K ní musí žadatel připojit čitelný originál paragonu z letošního roku.

Květiny musí zdobit okna a okenní římsy od 28. května a zůstat tam do konce září. Odbor péče o prostředí radnice provede kontrolu umístění květin a prověří, zda žádost splňuje všechny požadavky nebo zda množství květin odpovídá požadované sumě. Seznam přidělených grantů bude od zveřejněn od 2. července na www stránkách radnice. "Nemůžeme zatím odhadnout, zda se dostane na každého v plné výši," říká Veronika Beranová koordinátorka květinové výzdoby z odboru péče o prostředí radnice. Vloni byl grant přidělen třem stovkám žadatelů, mezi které se rozdělilo 300 tisíc korun.

Informace ke grantu: Ing. V. Beranová, tel. 220 189 554, vberanova@praha6.cz.