Po Evropské a Patočkové bezpečně

diskuse a názory čtenářů na www.praha 6.cz (ohlasy na plánovaná dopravní opatření z článku Šestky 2/07)

Odpovídá Tomáš Chalupa starosta městské části Praha 6

Velice mne mrzí, že bezpečností akce na ulici Evropská vyvolala dojem, že je zaměřena na postihování chodců. Veškerá opatření, která se chystají na této komunikaci, jsou ve prospěch chodců. Žádné není ve prospěch řidičů, naopak. Na druhou stranu i chodci si musí uvědomit, že pokud přecházejí vozovku, stávají se účastníky silničního provozu a musí se řídit příslušnými právními předpisy.Píšete, že strážníci číhají, až někdo přejde na červenou, aby mu mohli dát pokutu. Vedle pokut však strážníci v drtivé většině případů tyto přestupky řešili domluvou. Tato bezpečnostní akce rozhodně není zaměřena na chodce. Účelem této akce přece byla ochrana slabšího účastníka silničního provozu, jímž jsou chodci. Proto byli nasazeni strážníci na nejvíce frekventované, a tím pádem velice nebezpečné úseky ulic Evropská a Patočkova.Samotná přítomnost strážníků určitě přispívá k větší bezpečnosti, neboť podvědomě přinutí řidiče přibrzdit. I mě osobně však zarazila čísla z posledních týdnů, kdy byli postihováni zejména chodci. To nebylo smyslem akce. Proto jsem uložil policii úkol, aby svou pozornost obrátila na hrubé přestupky řidičů. Podle posledních statistických dat činily přestupky řidičů 83% a přestupky chodců 17%.