Po letech konečně zmizí torzo opuštěné prodejny

náhled souboruVeleslavínský strašák, zchátralá betonová konstrukce s vytlučenými okny a odpornými hadry obalenými kolem plotu, kterou si lidé pamatují jako bývalou výrobnu lahůdek Zeman a Zeman, snad konečně našla majitele, který je schopen objekt zrekonstruovat a využít.

Pro obyvatele při Evropské ulici konečně skončí období, kdy sledovali, jak se torzo budovy stává terčem vandalů nebo úkrytem bezdomovců. Radnice se pak bezmocně snažila přimět vlastníky, aby svůj majetek uvedli do pořádku.

Již před dvěma lety tehdejší soukromý majitel pozemku zveřejnil vizualizaci kancelářské budovy. K její stavbě nikdy nedošlo. Pozemek i s ruinou prodal.

Současným vlastníkem objektu je společnost Bohemia Building, jejíž akcie koupil norský developer Selvaag prostřednictvím společnosti City Self-Storage. "Pro norskou společnost je toto první akce v České republice a objekt rekonstruuje právě pro jediného nájemce, společnost City Self­Storage. Ta provozuje v Praze již dvě pobočky, které nabízí občanům i firmám možnost bezpečného skladování," sdělila manažerka City Self­Storage Soňa Fialová. Podle Fialové tyto sklady využívají soukromé osoby k uskladnění věcí, na které jim doma nezbývá místo, firmy pak jako archivy nebo nadbytečný materiál. Ve skladech je zvláštních předpisů zakázáno přechovávat například hořlavé, výbušné nebo toxické látky.

Přestože společnost objekt odkoupila i se stavebním povolením v roce 2005, stavební práce začínají až letos na jaře. "Bylo nutné připravit novou projektovou dokumentaci a žádat o změny v projektu tak, aby dokončený objekt vyhovoval našim potřebám," říká Fialová s tím, že úpravy již schválil stavební úřad Prahy 6.

Během března začaly na staveništi odklízecí práce a příprava k rekonstrukci. "Probíhají demolice příček, schodišť, výtahových šachet a stropu původního objektu. Poté dojde k zesílení základových konstrukcí a v květnu se zahájí samotná výstavba železobetonového skeletu. Ta by měla být dokončena v listopadu tohoto roku," vysvětluje Fialová.

A co vznikne na místě betonového torza? "Půdorys budovy zůstane zachován, nicméně je nutné zbourat horní patro a na stávající přízemí se přistaví další patra," říká manažerka CSS. Celá budova se zvýší o tři patra a bude kopírovat linii sousedních objektů. Součástí celého projektu je i úprava okolí budovy. "Sadové úpravy spočívají v dosadbě stromořadí při Evropské. Do stávajících mezer se dosadí platany. Na východní straně budovy budou vysazeny břízy," uvedla Soňa Fialová. Současně s tím se postaví nová jednosměrná komunikace z Evropské napojená na Africkou ulici.

Jako každá stavba ve městě, bude i tato obyvatele v bezprostředním okolí po dobu výstavby částečně omezovat. "Ulice i vozidla budou čištěna od bláta, prášící konstrukce budou případně zkrápěny vodou," dodala manažerka společnosti.


Vizualizace zrekonstruovaného objektu při Evropské ulici. Nová budova se zvýší o tři patra, uvnitř budou moderní sklady.