Radnice Prahy 6 sbírá ceny ...

Právě aktivní internetová komunikace s občany a přístup k získávání informací byl jedním z důvodů, proč byl úřad Prahy 6 v březnu vyhodnocen jako nejlépe komunikující ze sedmapadesáti městských částí Prahy. Cenu převzal starosta Tomáš Chalupa při vyhodnocení výzkumu European Monitor of Government Communications 2007.

Průzkum provedla a vyhodnotila společnost Wesminster. "Praha 6 nejlépe využívá moderní technologie, kromě přehledných webových stránek například zasílá lidem aktuální informace i prostřednictvím SMS zpráv," sdělil ředitel společnosti Tomáš Studeník. Průzkum se vůbec poprvé snažil zmapovat, jak umějí české úřady komunikovat s veřejností a s médii. Mezi celkem 256 úřadů společnost rozeslala dotazníky s šedesáti otázkami. Týkaly se zejména způsobu komunikace s veřejností podle zákona o svobodném přístupu k informacím. "Zatímco v obchodní sféře považují všichni za důležité, aby firmy dobře komunikovaly se svými zákazníky, na úřadech zákaznický přístup často chybí," shrnuje výsledky průzkumu Tomáš Studeník. Společnost do výzkumu zařadila jak ministerstva a další státní instituce, tak i krajské úřady, magistráty nebo radnice menších měst.

"Výsledky soutěže nás těší, nicméně důležité je, jak tyto služby vnímají občané a jak je využívají. Jim jsou totiž určeny, soutěže jsou vedlejší," řekl k tomu starosta Tomáš Chalupa. Dodal, že právě lokální MMS-ing, kterým lze upozornit například na nepořádek v ulicích, občané velmi intenzivně využívají.

Radnice na vavřínech usnout nehodlá a připravuje další projekty: "Bude to například elektronický diář, neboli elektronický způsob objednávání k jednotlivým úředníkům," vysvětluje starosta. V plánech úřadu je také zavést stav, kdy občan bude schopen si podle kódu, který na svůj dokument dostane, zjistit konkrétně, který úředník má na stole jeho dokument, jak dlouho jej řeší nebo jak se vyvíjí odpověď. A mohl by v průběhu zpracování dávat doplňující otázky či dodávat podklady tak, aby se zbytečně dokument nevracel tam a zpátky a celý proces, ať už správní, anebo samosprávní se zbytečně neprodlužoval.