Rozhovor s Janem Zárubou radním Prahy 6

S čím vším se na Vás mohou občané obracet? Jak se hodláte starat o čistotu Prahy 6? Rada Prahy 6 rozhodla na svém zasedání, že garáže na Puškinově náměstí se příštích čtyřech letech stavět nebudou. Jak ale hodláte řešit kritický nedostatek parkovacích míst v Dejvicích a Bubenči?

S čím vším se na Vás mohou občané obracet?
V mé kompetenci je tzv. malá doprava. To znamená doprava v klidu (parkování), na starosti mám veškeré komunikace v Praze 6 a záležitosti s nimi spojené jako je bezpečnost provozu, dopravní značení. Výjimkou jsou komunikace 1. třídy, například Evropská a Patočkova.

Jsem zodpovědný za chodníkový program, ve kterém máme v letošním rozpočtu připravenou opět obrovskou částku 140 milionů na výměnu povrchu komunikací napříč celou Prahou 6. Mám na starosti péči o veřejný pořádek, čistotu a zeleň. S tím souvisí i antisprejerový program a kamerový systém v Praze 6.

Jak se hodláte starat o čistotu Prahy 6?
Městská část spravuje 234 hektarů ploch veřejné zeleně. Kromě pokračování pravidelných úklidů plánujeme navýšit částku a najmeme firmy, aby se ztrojnásobil úklid psích exkrementů v městské zeleni. Zároveň necháme instalovat i více košů na psí exkrementy. Po dohodě s magistrátem a Pražskými službami se navýší i počet kontejnerů na tříděný odpad.

Mojí snahou je také sjednotit městský mobiliář s ohledem na historické hodnoty území. Vyhlášením grantů na květinovou výzdobu chceme docílit, aby se lidé zapojili do zkrášlování svého okolí.

Rada Prahy 6 rozhodla na svém zasedání, že garáže na Puškinově náměstí se příštích čtyřech letech stavět nebudou. Jak ale hodláte řešit kritický nedostatek parkovacích míst v Dejvicích a Bubenči?
Rada skutečně nepovažuje stavbu garáží na Puškinově náměstí v tomto volebním období za aktuální. Proto mne pověřila, abych do konce roku předložil novou koncepci řešení dopravy v klidu. Tento koncepční materiál bude vycházet z principů urbanistického hlediska rozvoje čtvrti a bude řešit právě zkapacitnění parkování pro rezidenty v centrální části Dejvic a Bubenče zároveň s ohledem na regulaci parkování ve prospěch rezidentů. Zpracovaný materiál se bude projednávat v komisích a poté v radě městské části.