Fotografie o klášteře

Až do 20. června si mohou návštěvníci budovy radnice prohlédnout výstavu fotografií Vlastimila Malého. Fotografie na téma „Břevnovský klášter a jeho okolí“ jsou k vidění na stěnách v Galerii v 1. patře.

Vlastimil Malý se účastnil se řady soutěží a výstav, prováděl praktickou výuku technické, reklamní a módní fotografie na Mistrovské škole fotografické. Věnoval se tvorbě reportáží, ateliérovým, módním i reklamním snímkům a katalogovým záběrům. Postupně však, jak dozrával, začal upřednostňovat sakrální náměty a život křesťanů. Poslední dobou je činný v oboru sakrální fotografie.
 
 Vlastimil Malý své povolání vnímá jako poslání, v němž se beze zbytku ztotožňuje s posláním a cílem Klubu křesťanských výtvarníků vycházejícího z podstaty křesťanství a potřeb života církve v současnosti. Fotograf Malý také několik let spolupracuje s Domovem sv. Rodiny v Liboci. Výstava z prostředí domova, zobrazující život jeho obyvatel, se konala před dvěma lety v Písecké bráně.