Městská část nabízí Dejvickému divadlu 25 milionů

Dejvické divadlo by podle názoru kulturní komise Prahy 6 mělo pro léta 2008 až 2013 dostat příspěvky v celkové výši přes 25 milionů korun. Komise rovněž vybídla umělecký soubor divadla k tomu, aby převzal dosavadní práva a pozice radnice, a divadlo tak získalo plnou samostatnost a nezávislost. Ředitelka divadla se obává, že peníze divadlu nebudou stačit.

"Nabízíme divadlu pokračovat ve stávajícím modelu grantové podpory, který platil posledních tři a půl roku. Tedy kvartální příspěvek s postupnou degresí. Uměleckému souboru navíc nabízíme, aby to byl on, kdo skutečně povede divadlo ­ se všemi právy i s plnou odpovědností. Tak také divadlo dosáhne plné svobody a nezávislosti, jak je tomu běžné v řadě velmi kulturních zemí světa," popisuje výsledek jednání komise radní pro oblast kultury Ingrid Kejkrtová. Podle ní navíc komise doporučila radě a následně zastupitelstvu, aby v případě zájmu umožnili divadlu čerpat peníze jednorázově. "O tom, jakou formou bude příspěvek vyplacen, by rozhodovalo divadlo," říká radní Kejkrtová.
 
 Divadlo funguje čtvrtým rokem jako obecně prospěšná společnost. Hlavním zdrojem příjmů jsou vedle vlastních výnosů z činnosti dotace a granty, například hlavní město přispívá každoročně 5 miliony korun, Praha 6 poskytla divadlu čtyřletý grant, který vyprší v polovině příštího roku. Praze 6 navíc na rozdíl od ostatních divadel (Semafor, Spejbl a Hurvínek) neplatí nájem ani příspěvek do fondu oprav. Důvodem pro rozhodnutí kulturní komise bylo podle Kejkrtové nastavení rovných podmínek. "I v oblasti kultury všechny subjekty musí mít rovné podmínky a tzv. stejnou startovací čáru," domnívá se. Cílem radnice by podle ní mělo být zachování stávající široké nabídky tří stabilních scén ­ Dejvického divadla, Divadla Semafor a Divadla Spejbla a Hurvínka, ale zároveň i jejich stejná pozice. "Nikdo nesmí být ani diskriminován, ani protěžován před ostatními. To, jestli jsme více fandy některého z divadel, nesmí v našem rozhodování hrát roli," říká Kejkrtová. Základem by mělo být, že všechna divadla by měla svá sídla v obecních domech se sníženým nájemným a všechna divadla by tak měla svou vlastní právní subjektivitu. Dejvické divadlo by proto podle návrhu komise mělo postupně začít platit nájemné s tím, že stejné výše jako Semafor či Spejbl a Hurvínek by dosáhlo až po několika letech. Oproti stávajícímu modelu platnému do léta 2008 proto komise navrhla mírné navýšení, které by nájemné zcela pokrylo.
 
 Ředitelka Dejvického divadla Eva Měřičková považuje návrh kulturní komise za nedostatečný. "Mám vážné obavy o budoucnost této scény, jejíž existence i s nabídnutou částkou 25 milionů korun by mohla skončit na počátku roku 2010. Pokud se ovšem neobjeví sponzor, který bude ochoten chybějící finance dokrýt," uvedla pro agenturu ČTK Měřičková. Podle ní má Dejvické divadlo už teď při kapacitě 125 míst téměř čtyřicetiprocentní soběstačnost, takže z vlastních zdrojů více prostředků těžko získá.
 
 "Vzhledem k tomu, že kulturní komise je poradním orgánem, chápu návrh jako doporučení radě a zastupitelstvu městské části. To jako jediné může o uvolnění finančních prostředků pro divadlo rozhodnout," komentovala návrh komise Měřičková.
 
 Kromě zastupitelů musí příspěvek ještě schválit bruselská administrativa. Podle pravidel EU jsou totiž podpory z peněz daňových poplatníků vyšší než 30 000 EUR jednomu subjektu a jinému nikoli (řada divadel v Praze podporu nedostává) porušením rovných podmínek hospodářské soutěže a proto musí být předem povoleny, a to přímo Bruselem.